ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/4/67 ผลสลาก ธ.ก.ส. ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ 16 เมษายน 2567

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/4/67 ผลสลาก ธ.ก.ส. ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ 16 เมษายน 2567

วันหวยออก! หวยอั้น ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/4/67 ผลสลาก ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2567 "ถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส." หวยวันนี้ออกอะไร สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลงวดล่าสุด ผลหวยวันนี้ที่นี่

"ผลสลาก ธ.ก.ส." วันหวยออก! หวยอั้น "ตรวจหวย ธ.ก.ส." 16/4/67 ผลหวย ธ.ก.ส. การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2567 "ถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส." หวยวันนี้ออกอะไร  สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลงวดล่าสุด ผลหวยวันนี้ ได้ที่นี่เลย

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/4/67 ผลสลาก ธ.ก.ส. ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ 16 เมษายน 2567

 

ผลหวยวันนี้ ตรวจหวย "ผลหวย ธ.ก.ส." ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งวด 16 เมษายน 2567

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท

 • สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง : GC 3918303

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

 • ชุดเกษตรมั่งคง 4 : SD 3918303

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : จF 3918303
 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฎU 3918303
 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค : DK 3918303

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

 • 2G 3918303

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

 • 3918303

รางวัลที่ 2 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

 • 0798370 5459630 4970929


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 20 บาท

 • 422 963


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

 • 710

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

 • 4666

รางวัลที่ 3 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

 • 1923339 6116288 1484574 7722045 6841062
 • 7744249 3148099 7864398 3819014 3220790

รางวัลที่ 4 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 1,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

 • 8931336 1745185 4325051 3123187 2386268
 • 5910904 6527550 0198237 9293975 3514346
 • 2917490 3284731 1765253 4742373 4992413
 • 9713877 2404245 1840407 6910329 2365977

รางวัลที่ 5 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 500 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

 • 3861035 5898954 6721106 1070319 5655555
 • 8640538 9741616 0528104 3600542 3652227
 • 2281365 5378226 0921645 2515386 7898160
 • 9814297 8314519 8289589 3903320 2463816
 • 5320527 4993215 5825165 3447876 5997338
 • 2990835 6930155 8744377 8955141 4421008
 • 9058556 2600008 4160767 4848601 0334352
 • 1836766 1322760 8743023 9546039 5019632
 • 2544141 5863339 9788419 0531344 5443320
 • 7660849 7935160 3162284 9596928 8539886
 • 0793617 1142960 7479127 8578194 9883772
 • 4397869 2234465 1914457 9561230 1907482
 • 6685186 0466787 7921462 9423955 7471561
 • 7766752 5229936 3933489 3131897 2783009
 • 6887536 9964903 5355289 4352569 7039808
 • 1634700 8688094 1366663 9951815 0807502
 • 9975885 4128428 2429389 6910853 5319407
 • 5295583 6045066 1277821 0068674 8894858
 • 5520861 2433473 6582737 1839387 1407749
 • 4577978 8329780 5805470 8149394 4411968

 

หวยออกวันนี้ 16/4/67 ถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส. โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชี้ช่องทางการรับชมการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2567 ลุ้นแบบสดๆ ที่นี่

หวยวันนี้ หวยออก เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.00 น. สามารถติดตามรับชมได้ผ่านช่องทางดังนี้ 

 • เว็บไซต์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. (คลิก)
 • Youtube : BAAC Thailand (คลิก)
 • facebook : ธกส บริการด้วยใจ (คลิก)
 • facebook : ธกส BAAC Thailand (คลิก)

 

 

สำหรับช่องทางการตรวจผลการออกรางวัล สลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2567 มีดังนี้

 • ตรวจผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ผลหวยวันนี้ (คลิก)