เตือนสงกรานต์ ระวัง ดินสอพองปลอม หลังสุ่มตรวจพบขายเกลื่อนท้องตลาดถึง 42.6%

เตือนสงกรานต์ ระวัง ดินสอพองปลอม หลังสุ่มตรวจพบขายเกลื่อนท้องตลาดถึง 42.6%

เตือน สงกรานต์ 2567 ระวังเจอ 'ดินสอพองปลอม' อันตรายต่อสุขภาพ หลังสุ่มตรวจพบขายเกลื่อนในท้องตลาดถึง 42.6% พร้อมแนะวิธีเช็กของแท้

วันที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) แนะ 'สงกรานต์ 2567' ใช้ 'ดินสอพอง' ที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัย พร้อมมอบหมายกรมวิทยาศาสตร์บริการ สุ่มตรวจคุณภาพ พบ 'ดินสอพองปลอม' 42.6% ใช้ยิปซัมหรือแคลเซียมซัลเฟตเป็นองค์ประกอบหลัก ชี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

 

โดย รมว.อว. ได้ฝากถึงประชาชนที่จะเล่นสนุกและทำกิจกรรมใน เทศกาลสงกรานต์ 2567 นี้ว่า ประเพณีนิยมนอกจากการสาดน้ำก็คือการประแป้งด้วย 'ดินสอพอง' ซึ่งเป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคลายร้อนของไทย ทางกระทรวง อว. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ดินสอพองที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน จึงได้มอบหมายให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. สำรวจคุณภาพของดินสอพองที่วางขายในท้องตลาด และแนะนำวิธีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นดินสอพองของแท้ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

 

เตือนสงกรานต์ ระวัง ดินสอพองปลอม หลังสุ่มตรวจพบขายเกลื่อนท้องตลาดถึง 42.6%

 

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ สุ่มตรวจพบ ดินสอพองปลอม ขายในท้องตลาดถึง 42.6%

 

ด้าน นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ดินสอพอง เป็นหนึ่งในของใช้ที่อยู่กับคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์ ดินสอพองนับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการคลายร้อนและสร้างความสนุกสนาน นอกจากทำให้ร่างกายเย็นสบายแล้ว การใช้ดินสอพองประหน้ายังสามารถป้องกันแดดได้ดีอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้จะต้องมั่นใจว่าดินสอพองที่ใช้นั้นเป็นของแท้ที่ผลิตจาก ดินมาร์ล หรือ ปูนมาร์ล (Marl) ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนประกอบหลัก

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ดำเนินการสุ่มตรวจคุณภาพของดินสอพองที่วางขายอยู่ในท้องตลาด พบว่ายังมีดินสอพองปลอมถึงร้อยละ 42.6 ที่มียิปซัม หรือ แคลเซียมซัลเฟตเป็นองค์ประกอบหลัก แทนดินสอพองของแท้ที่ผลิตจากปูนมาร์ล หรือ แคลเซียมคาร์บอเนต

 

โดยฝุ่นยิปซัมนี้ถ้าเข้าไปในระบบทางเดินหายใจสามารถทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ เจ็บคอ ระคายเคือง จมูกอักเสบ ปอดบวม และหายใจลำบากได้ หากสัมผัสกับผิวอาจทำให้เกิดการระคายเคือง คัน เป็นผื่นหรือเป็นลมพิษได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความไวของผิวต่อสารเคมีของแต่ละบุคคล

 

เตือนสงกรานต์ ระวัง ดินสอพองปลอม หลังสุ่มตรวจพบขายเกลื่อนท้องตลาดถึง 42.6%

 

วิธีตรวจสอบดินสอพองเป็นของแท้ - ของปลอม

 

ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองด้วยการใช้ น้ำมะนาว หรือ น้ำส้มสายชู หยดลงในดินสอพอง หากเกิดฟองฟู่แสดงว่าเป็น 'ดินสอพองแท้' แต่หากไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆ แสดงว่าเป็นดินสอพองปลอม

 

เตือนสงกรานต์ ระวัง ดินสอพองปลอม หลังสุ่มตรวจพบขายเกลื่อนท้องตลาดถึง 42.6%

 

เตือนสงกรานต์ ระวัง ดินสอพองปลอม หลังสุ่มตรวจพบขายเกลื่อนท้องตลาดถึง 42.6%

 

นอกจากนั้น ห้องปฏิบัติการ วศ. ยังได้ตรวจพบว่า ดินสอพองที่สุ่มมาจำนวนร้อยละ 48 มีจำนวนแบคทีเรีย ยีสต์และรา มากกว่า 1,000 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ดินสอพองแปรรูป (มผช.453-2560)

 

อีกทั้งยังพบเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคทางผิวหนัง Clostridium spp. และเชื้อที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษ Staphylococcus aureus หากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน ติดเชื้อได้ ในกรณีที่เข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด และติดเชื้อในเนื้อเยื่ออ่อนซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวานและมีแผล รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันผิดปกติ


 
'ดินสอพองที่ขายในท้องตลาดมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดว่าเป็นดินสอพองของแท้ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ประชาชนควรระมัดระวังเป็นพิเศษ หากจำเป็นต้องใช้ดินสอพองเล่นสงกรานต์ ควรระวังอย่าให้เข้าจมูกหรือปาก หรือหากมีบาดแผลที่ผิวหนังควรหลีกเลี่ยงดินสอพอง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ควรมั่นใจว่าดินสอพองที่จะจำหน่ายให้ประชาชนต้องเป็นของแท้และมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดเท่านั้น วศ.อว. ขอให้ข้อแนะนำประชาชนในการสังเกตบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีหรือไม่ หากเป็นแบบซองหรือแบบกระปุกพลาสติก ก็ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท สะอาด ไม่ชำรุดหรือฉีกขาด พร้อมกับอย่าลืมตรวจสอบฉลากด้วยว่ามีส่วนประกอบ ชื่อแหล่งที่ผลิต และเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. หรือเครื่องหมาย OTOP ที่รับรองมาตรฐานว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หรือไม่'

 

เตือนสงกรานต์ ระวัง ดินสอพองปลอม หลังสุ่มตรวจพบขายเกลื่อนท้องตลาดถึง 42.6%