อยากได้เงิน 50,000 ถึง 300,000 เช็กเงื่อนไข ลงทะเบียนกู้เงินสร้างอาชีพ

อยากได้เงิน 50,000 ถึง 300,000 เช็กเงื่อนไข ลงทะเบียนกู้เงินสร้างอาชีพ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนสู้ชีวิต อยากได้เงิน 50,000 ถึง 300,000 บาท เช็กเงื่อนไข ดอกเบี้ย ลงทะเบียนกู้เงินสร้างอาชีพ ถึงวันไหน

กรณี กู้เงินสร้างอาชีพ ยอดเงินตั้งแต่ 5 หมื่นบาท ถึง 3 แสนบาท อัปเดตจาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน สำหรับประชาชน ดังนี้

  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • แรงงานนอกระบบที่เป็นผู้รับงาน
  • กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน 

สามารถกู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียน ไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต โดยจะลดดอกเบี้ยกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

จากเดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม ร้อยละ 3 ต่อปี เป็น 0% นาน 24 งวด

เช็กเงื่อนไขกู้เงินสร้างอาชีพ

- กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่กู้เงินไปแล้ว ต้องชำระหนี้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดในงวดที่ 1-12

คุณสมบัติของผู้กู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล วงเงินกู้

  1. บุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี
  2. กลุ่มบุคคล (5 คนขึ้นไป) วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี

ตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำขอกู้เงิน

ผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินกองทุนฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำขอกู้เงินได้ที่

- สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

- สำนักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2567

อัปเดตข้อมูลข่าวสารจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน คลิก  หรือโทรสายด่วน 1506  กด 2 กรมการจัดหางาน