ธอส. ปล่อยกู้ สินเชื่อบ้าน Happy Home ดอกเบี้ย 5 ปีแรก เพียง 3.00% ผ่อนนาน 40 ปี

ธอส. ปล่อยกู้ สินเชื่อบ้าน Happy Home ดอกเบี้ย 5 ปีแรก เพียง 3.00% ผ่อนนาน 40 ปี

ธอส. พร้อมปล่อยกู้ สินเชื่อบ้าน Happy Home กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก เพียง 3.00% ต่อปี ผ่อนนาน 40 ปี

ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ในการสนับสนุนคนไทยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผ่านการผ่อนชำระเงินงวดที่เหมาะสมกับ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยต่ำ ในโครงการ 'สินเชื่อบ้าน Happy Home' กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก เพียง 3.00% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดนาน 40 ปี ผู้ที่สนใจสามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการ ผ่าน Mobile Application : GHB ALL GEN ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. และยื่นขอสินเชื่อที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ

 

 

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงการคลัง เสนอ ให้ ธอส. จัดทำ 'โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home' กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ปลูกสร้าง และเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) ในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 6-7 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี ปีที่ 8-9 เท่ากับ MRR-1.50% ต่อปี ปีที่ 10 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี ลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสำหรับซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันอยู่ที่ 6.90% ต่อปี) พิเศษ! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 - 2,300 บาท)

 

'โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home เป็นโครงการที่สานต่อจากโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (บ้านล้านหลัง) ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าทั้ง 3 ระยะ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีลูกค้าเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 89,180 บัญชี คิดเป็นวงเงินสินเชื่อสูงถึง 75,685 ล้านบาท ธอส. จึงพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพิ่มขึ้นต่อไป ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยในเงื่อนไขผ่อนปรนให้สามารถจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตและความเหมาะสมของรายได้ โดยกลุ่มผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท พิจารณาเกณฑ์รายได้ ไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน ทั้งนี้ ส่วนกลุ่มผู้มีรายได้ต่อเดือนเกิน 25,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด'

 

ธอส. ปล่อยกู้ สินเชื่อบ้าน Happy Home ดอกเบี้ย 5 ปีแรก เพียง 3.00% ผ่อนนาน 40 ปี

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home ธนาคารเปิดให้รับรหัสเข้าร่วมโครงการได้พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Mobile Application : GHB ALL GEN พร้อมสมัคร Line GHB Buddy และรับรหัส 6 หลัก เพื่อนำมาประกอบการยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นต้นไป และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือก่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหาก ธอส. ให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินโครงการแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

 

ธอส. ปล่อยกู้ สินเชื่อบ้าน Happy Home ดอกเบี้ย 5 ปีแรก เพียง 3.00% ผ่อนนาน 40 ปี

 

ธอส. ปล่อยกู้ สินเชื่อบ้าน Happy Home ดอกเบี้ย 5 ปีแรก เพียง 3.00% ผ่อนนาน 40 ปี

 

ธอส. ปล่อยกู้ สินเชื่อบ้าน Happy Home ดอกเบี้ย 5 ปีแรก เพียง 3.00% ผ่อนนาน 40 ปี