เตือน เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง-น้ำเค็มรุกล้ำ 4 แม่น้ำหลัก ช่วง 10 - 15 เม.ย. 67

เตือน เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง-น้ำเค็มรุกล้ำ 4 แม่น้ำหลัก ช่วง 10 - 15 เม.ย. 67

สทนช. เตือน เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง-น้ำเค็มรุกล้ำ 4 แม่น้ำหลัก ช่วงวันที่ 10 - 15 เม.ย. 67 เช็กพื้นที่เฝ้าระวัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ออกประกาศผ่านเฟซบุ๊ก เฝ้าระวัง น้ำทะเลหนุนสูง และ น้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำ ช่วงวันที่ 10 - 15 เมษายน 2567

เตือน เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำ ช่วงวันที่ 10 - 15 เมษายน 2567

1. เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราว
บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ 
 

2. เฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใช้อุปโภค-บริโภค และการเกษตร

  • แม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี และปทุมธานี 
  • แม่น้ำแม่กลอง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
  • แม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และนครปฐม 
  • แม่น้ำบางปะกง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี

เตือน เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง-น้ำเค็มรุกล้ำ 4 แม่น้ำหลัก ช่วง 10 - 15 เม.ย. 67