รีบเลย! รับสมัครหญิงไทย ฝึกงานที่ญี่ปุ่น เช็กคุณสมบัติ-ช่องทางการสมัครที่นี่

รีบเลย! รับสมัครหญิงไทย ฝึกงานที่ญี่ปุ่น เช็กคุณสมบัติ-ช่องทางการสมัครที่นี่

"คารม" เผย ข่าวดี กรมการจัดหางาน รับสมัครผู้ฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM JAPAN ครั้งที่ 5 (เพศหญิง) จำนวน 50 คน สมัครฟรี ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ระหว่างวันที่ 1 - 3 เม.ย. 67 นี้

วันนี้ (31 มี.ค.67) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยการสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2567 ครั้งที่ 5 (เพศหญิง) ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและงานบริการ จำนวน 50 อาทิ งานหล่อกลึงโลหะ งานพ่นสี งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ งานหล่อพลาสติก งานทำขนมปัง และงานบริการ เป็นต้น 

คุณสมบัติ

  • หญิงไทย อายุ 20 - 30 ปี 
  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา 
  • สูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร 
  • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีรอยสักบนร่างกาย 
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม 
  • ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักโดยผิดกฎหมายหรือต้องห้ามเข้าญี่ปุ่น 

ช่องทางการสมัครฝึกงาน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครคัดเลือกฯ ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 3 เมษายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และศึกษาวิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เมนูข่าวประกาศรับสมัคร หัวข้อ ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นฯ

สำหรับการสอบคัดเลือกจะใช้วิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์สอบจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน doe.go.th/prd หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas และ facebook: IMthailand

“ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan โดยเดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน หรือประมาณ 19,115 บาท ฟรี ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ

เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด เมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานทางเทคนิค และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย ” นายคารม กล่าว