PM2.5 ค่าฝุ่นภาคเหนือวันนี้ ค่าฝุ่นเชียงใหม่พุ่ง 111.6 มคก./ลบ.ม.

PM2.5 ค่าฝุ่นภาคเหนือวันนี้ ค่าฝุ่นเชียงใหม่พุ่ง 111.6 มคก./ลบ.ม.

อากาศวันนี้ PM2.5 ค่าฝุ่นภาคเหนือวันนี้ 28 มีนาคม 2567 เกินค่ามาตรฐาน ค่าฝุ่นแม่ฮ่องสอน หนักสุด 164.4 มคก./ลบ.ม. ค่าฝุ่นเชียงราย 84.2 มคก./ลบ.ม. ค่าฝุ่นลำพูน 66.0 มคก./ลบ.ม. ส่วนค่าฝุ่นเชียงใหม่วันนี้ พุ่ง 111.6 มคก./ลบ.ม. พร้อมคาดการณ์อากาศพรุ่งนี้

วันนี้ 28 มีนาคม 2567 สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 "ค่าฝุ่นละอองค่าฝุ่นภาคเหนือ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2567 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 "ค่าฝุ่นเชียงใหม่ ค่าฝุ่นเชียงราย ค่าฝุ่นลำพูน ค่าฝุ่นแม่ฮ่องสอน" ระบุว่า

PM2.5 มีค่าระหว่าง 53.5-164.6 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ”

พบพื้นที่ที่ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “มีผลกระทบต่อสุขภาพ”ดังนี้

 • ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  PM2.5 = 84.2 มคก./ลบ.ม.
 • ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 111.6 มคก./ลบ.ม.
 • ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 100.5 มคก./ลบ.ม.
 • ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน PM2.5 = 124.3 มคก./ลบ.ม.
 • ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน PM2.5 = 164.4 มคก./ลบ.ม.
 • ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน PM2.5 = 135.3 มคก./ลบ.ม.

 

PM2.5 ค่าฝุ่นภาคเหนือวันนี้ ค่าฝุ่นเชียงใหม่พุ่ง 111.6 มคก./ลบ.ม.

พบพื้นที่ที่ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”ดังนี้

 • ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  PM2.5 = 53.5 มคก./ลบ.ม.
 • ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย PM2.5 = 72.8 มคก./ลบ.ม.
 • ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 67.2 มคก./ลบ.ม.
 • ต.ศรีภูมิ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 70.1 มคก./ลบ.ม.
 • ต.สุเทพ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 60.3 มคก./ลบ.ม.
 • ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 44.4 มคก./ลบ.ม.
 • ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  PM2.5 = 66.0 มคก./ลบ.ม.
 • ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน  PM2.5 = 72.4 มคก./ลบ.ม.

ค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.
 

PM2.5 ค่าฝุ่นภาคเหนือวันนี้ ค่าฝุ่นเชียงใหม่พุ่ง 111.6 มคก./ลบ.ม.

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ สภาพอากาศวันนี้ 28 มีนาคม 2567

การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 -15กม./ชม.

แนวโน้มการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี แต่สภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นที่มีลักษณะปิด ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลงเล็กน้อย

 

PM2.5 ค่าฝุ่นภาคเหนือวันนี้ ค่าฝุ่นเชียงใหม่พุ่ง 111.6 มคก./ลบ.ม.

PM2.5 ค่าฝุ่นภาคเหนือวันนี้ ค่าฝุ่นเชียงใหม่พุ่ง 111.6 มคก./ลบ.ม.

 

อากาศพรุ่งนี้ คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองภาพรวมภาคเหนือวันพรุ่งนี้ 

 • คุณภาพอยู่ในระดับ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” 
   

PM2.5 ค่าฝุ่นภาคเหนือวันนี้ ค่าฝุ่นเชียงใหม่พุ่ง 111.6 มคก./ลบ.ม.

PM2.5 ค่าฝุ่นภาคเหนือวันนี้ ค่าฝุ่นเชียงใหม่พุ่ง 111.6 มคก./ลบ.ม.

PM2.5 ค่าฝุ่นภาคเหนือวันนี้ ค่าฝุ่นเชียงใหม่พุ่ง 111.6 มคก./ลบ.ม.

PM2.5 ค่าฝุ่นภาคเหนือวันนี้ ค่าฝุ่นเชียงใหม่พุ่ง 111.6 มคก./ลบ.ม.

PM2.5 ค่าฝุ่นภาคเหนือวันนี้ ค่าฝุ่นเชียงใหม่พุ่ง 111.6 มคก./ลบ.ม.

 

ช่องทางติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ฝุ่นภาคเหนือ ฝุ่นเชียงใหม่

 • สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือรายวันได้ที่ air4thai (คลิก)
 • แหล่งข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ (Air4Thai) GISTDA (คลิก)
 • แฟนเพจ Facebook : สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (คลิก)
 • แฟนเพจ Facebook : อากาศบ้านเฮา (คลิก)

 
อ้างอิง : สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1