ชาวฟรีแลนซ์ เฮ! รัฐฯ ปล่อยกู้ แรงงานอิสระ 300,000 บาท ผ่อน 0% 2 ปี ลงทะเบียนด่วน

ชาวฟรีแลนซ์ เฮ! รัฐฯ ปล่อยกู้ แรงงานอิสระ 300,000 บาท ผ่อน 0% 2 ปี ลงทะเบียนด่วน

กระทรวงแรงงาน เปิดกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อให้แรงงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ ให้เข้าถึงเงินกู้ถูกกฎหมาย โดยผู้รับงานไปทำที่บ้าน รายบุคคลขอกู้ไม่เกิน 50,000 บาท รายกลุ่มบุคคลกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2567

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน มีกองทุนเพื่อแรงงานอิสระรายบุคคลหรือฟรีแลนซ์ และกลุ่มแรงงานอิสระที่ต้องการรวมตัวกันในการประกอบอาชีพอิสระ แต่ยังไม่มีเงินทุนสำหรับซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น ทางกระทรวงแรงงานจึงเปิดช่องทางให้แรงงานอิสระสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมายดอกเบี้ยต่ำ

ชาวฟรีแลนซ์ เฮ! รัฐฯ ปล่อยกู้ แรงงานอิสระ 300,000 บาท ผ่อน 0% 2 ปี ลงทะเบียนด่วน

สำหรับเงื่อนไขในการยื่นกู้

  • ผู้รับงานไปทำที่บ้าน “รายบุคคล” ยื่นคำขอกู้ไม่เกิน 50,000 บาท 
  • รายกลุ่มบุคคล กู้ไม่เกิน 300,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน 
  • กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2567 


ผู้สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2

ชาวฟรีแลนซ์ เฮ! รัฐฯ ปล่อยกู้ แรงงานอิสระ 300,000 บาท ผ่อน 0% 2 ปี ลงทะเบียนด่วน
 

ชาวฟรีแลนซ์ เฮ! รัฐฯ ปล่อยกู้ แรงงานอิสระ 300,000 บาท ผ่อน 0% 2 ปี ลงทะเบียนด่วน

 

อ้างอิง : กระทรวงแรงงาน