3 การไฟฟ้า ย้ำไม่ส่งลิงก์-SMS-โทร หลังมิจฉาชีพระบาดหนัก

3 การไฟฟ้า ย้ำไม่ส่งลิงก์-SMS-โทร หลังมิจฉาชีพระบาดหนัก

เตือนภัย 3 การไฟฟ้า กฟผ. กฟน. กฟภ. ย้ำไม่ส่งลิงก์-SMS-โทร หลังมิจฉาชีพ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ระบาดหนัก

รู้แล้วบอกต่อ การไฟฟ้า กฟผ. กฟน. กฟภ. ย้ำไม่ส่งลิงก์-SMS-โทร หลัง มิจฉาชีพ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ระบาดหนักมาก

3 การไฟฟ้า ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ย้ำเตือนประชาชน โปรดระวังกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า การโทรหา ส่ง SMS ปลอม หลอกกดลิงก์และขอข้อมูลต่างๆ ได้แก่

 • ให้ชำระค่าไฟฟ้า แจ้งเตือนตัดไฟฟ้า
   
 •  ให้บริการด้านไฟฟ้า ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า 
   
 •  เรียกเก็บเงินค่าบริการผ่านช่องทางโซเชียล หรือช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางบริการของ 3 การไฟฟ้า
   
 •  ชักชวนให้ลงทุน 

3 การไฟฟ้า ยืนยันไม่มีบริการให้พนักงานการไฟฟ้าติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าว แนะให้คิดก่อนจะทำธุรกรรมใด ๆ หากประชาชนหลงเชื่อ นอกจากจะเสียทรัพย์สินแล้วอาจส่งผลกระทบทำให้ระบบไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

ผู้ใช้ไฟฟ้าพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ รวมถึงระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หากพบข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนของ 3 การไฟฟ้า ได้แก่

 1. MEA Call Center กฟน. โทร 1130
   
 2. PEA Contact Center  กฟภ. โทร. 1129
   
 3. ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร. 1416 


ด้วยความปรารถนาดีจาก 3 การไฟฟ้า และขอแนะนำช่องทางรับข้อมูลข่าวสารที่ปลอดภัยจากทั้ง 3 การไฟฟ้าได้ดังนี้

การไฟฟ้านครหลวง กฟน. พื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, X: @mea_news

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA, X: @pea_thailand

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้านระบบผลิต จัดหา และส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ได้แก่ Facebook : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, Line : @EGAT, X : @EGAT_Official