กทม. เตรียมรับมือ 'พายุฤดูร้อน' หลัง กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ช่วง 18-22 มี.ค. 67

กทม. เตรียมรับมือ 'พายุฤดูร้อน' หลัง กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ช่วง 18-22 มี.ค. 67

กทม. เตรียมรับมือ "พายุฤดูร้อน" พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและบุคลากรเพื่อเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ในทันที หลัง กรมอุตุฯ ออกประกาศเตือน ช่วง 18-22 มี.ค. 67

วันนี้ (17 มี.ค. 67) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศว่าในช่วงวันที่ 18-22 มีนาคม 2567 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกบางพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ดังกล่าว จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ อาทิ สำนักการระบายน้ำ ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานสภาวะอากาศให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ควบคุมระดับน้ำตามแผน ตรวจสอบจุดก่อสร้างที่จะมีผลกระทบกับการระบายน้ำ พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ และบุคลากรเพื่อเข้าพื้นที่ได้ในทันที 
 

สำนักการโยธา จัตเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ตรวจอาคารสถานที่ ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้าง ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเตรียมรถดับเพลิง และอุปกรณ์กู้ภัย เครื่องมือและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากเหตุลมกระโชกแรง และปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ
 

นอกจากนี้ สำนักเทศกิจ จัดรถสายตรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาณไฟจราจรให้ใช้งานได้เป็นปกติ และใช้กล้อง CCTV ตรวจสอบพื้นที่ หากพบมีน้ำท่วมขัง ต้นไม้หักโค่น ป้ายโฆษณาล้ม ถนนชำรุด ให้แจ้งหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทันที สำนักสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ ออกปฏิบัติการแก้ไขเหตุต้นไม้หักโค่น ล้ม กีดขวางถนนและการจราจร หรือกระทบต่อบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนได้ทันที 

สำนักการคลัง จัดหน่วยซ่อมเครื่องยนต์ ช่วยเหลือประชาชน โดยประสานกับสำนักงานเขต ให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรให้กับสำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และสำนักงานเขต ตามที่มีการร้องขอ และสำนักงานเขต จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วย Best) และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยเหลือประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร หากเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ และเมื่อมีเหตุต้นไม้หักโค่น ป้ายโฆษณาล้มให้เข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันที