กทม. ร่วม 6 หน่วยงาน เข้มผู้ค้าอัญมณี สร้างมาตรฐานใหม่การท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

กทม. ร่วม 6 หน่วยงาน เข้มผู้ค้าอัญมณี สร้างมาตรฐานใหม่การท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

กทม. ร่วมผนึกกำลัง 6 หน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจเข้มผู้ค้าอัญมณี สร้างความเชื่อมั่นให้ชาวไทยและต่างชาติ สร้างมาตรฐานใหม่ให้การท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

วันนี้ (5 มี.ค. 67) นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อหารือการลงพื้นที่ และซักซ้อมความเข้าใจในการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอัญมณีเจียระไน และเครื่องประดับอัญมณีเจียระไน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร พร้อมร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจฯ ณ บริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด เขตพญาไท

กทม. ร่วม 6 หน่วยงาน เข้มผู้ค้าอัญมณี สร้างมาตรฐานใหม่การท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

รองปลัดฯ ศุภกฤต เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ว่า สืบเนื่องจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมาเยือนศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พร้อมทั้งประชุมติดตามเร่งรัดพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยกรุงเทพมหานครในเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยว รวมถึงข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสินค้าและบริการ โดยได้มอบหมายให้ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้าคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว

โดยในวันนี้ คณะทำงานฯ อันประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมการค้าภายใน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ผลิตและจำหน่ายอัญมณีเจียระไน และเครื่องประดับอัญมณีเจียระไน ที่จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พ.ต.อ. ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า สินค้าประเภทอัญมณีเจียระไน และเครื่องประดับอัญมณีเจียระไน เป็นสินค้าที่อยู่ในกำกับของสคบ. เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2544 ซึ่งสคบ. ได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำชับให้คุ้มครองผู้บริโภคในมิติของการท่องเที่ยวไม่ให้มีการหลอกลวงนักท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบธุรกิจบางรายจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวให้แก่ผู้บริโภคซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

กทม. ร่วม 6 หน่วยงาน เข้มผู้ค้าอัญมณี สร้างมาตรฐานใหม่การท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

ในลักษณะที่อาจหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบ โดยจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพต่ำแต่มีราคาสูง และไม่จัดทำฉลากหรือจัดทำฉลากแต่มีรายละเอียดของข้อความบนฉลากไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่มีการจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว ณ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า รวมถึงเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงต่อความจริง

ด้าน พ.ต.อ.ศราวุธ  ตันกุล รอง ผบก.ทท.1 กล่าวว่า การลงพื้นที่ร่วมกันในวันนี้ หวังให้เป็นการยกมาตรฐานผู้ประกอบธุรกิจอัญมณี ให้มีความถูกต้องเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว มีมาตรฐานในการใช้กฎหมายควบคุม ยกระดับการท่องเที่ยว และจะมีการประชุมผู้ประกอบการเพื่อให้ดำเนินธุรกิจในมาตรฐานเดียวกัน

กทม. ร่วม 6 หน่วยงาน เข้มผู้ค้าอัญมณี สร้างมาตรฐานใหม่การท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการประเภทอัญมณี ณ เจมส์ แกลอรี่ ในวันนี้ จากการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ ประเภท พลอย เพชร และ ตัวเรือนที่เป็นทอง พบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ฉลากกำหนด โดยจากนี้คณะทำงานฯ จะขยายผลการตรวจสอบสถานประกอบการฯ ครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร