กรุงเทพธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชย ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ รางวัลอิศรา อมันตกุล ปี 2566

กรุงเทพธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชย ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ รางวัลอิศรา อมันตกุล ปี 2566

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประจำปี 2566 โดยผลงานภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ภาพข่าว "โผกอด" ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทภาพข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์

ภาพข่าว โผกอด ถ่ายโดย กอบภัค พรหมเรขา จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชย รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2566 ประเภทภาพข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์ ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท จากผลงานภาพข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 44 ภาพ หนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ เข้ารับรางวัลไปแล้ว

กรุงเทพธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชย ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ รางวัลอิศรา อมันตกุล ปี 2566
 

เนื่องในวันนักข่าว 5 มีนาคม 2567 มูลนิธิอิศรา อมันตกุล และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยมจากสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ และประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมจากสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

กรุงเทพธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชย ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ รางวัลอิศรา อมันตกุล ปี 2566


 

มอบรางวัล ณ ห้อง Phayathai Grand Ballroom ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท  มี นายมงคล บางประภา อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบโล่และเงินรางวัลอิศรา อมันตกุล

กรุงเทพธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชย ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ รางวัลอิศรา อมันตกุล ปี 2566

กรุงเทพธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชย ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ รางวัลอิศรา อมันตกุล ปี 2566 กรุงเทพธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชย ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ รางวัลอิศรา อมันตกุล ปี 2566