โกย 560 ล้าน ลักลอบนำเข้าบุหรี่-สุราต่างประเทศ DSI บุกจับสาวที่ชลบุรี

โกย 560 ล้าน ลักลอบนำเข้าบุหรี่-สุราต่างประเทศ DSI บุกจับสาวที่ชลบุรี

ล่าตัวการ โกย 560 ล้าน ลักลอบนำเข้าบุหรี่-สุราต่างประเทศ DSI บุกสาวที่ชลบุรี

กรณีลักลอบนำเข้าบุหรี่-สุราต่างประเทศ ล่าสุด ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว นำโดยนายวิทวัส สุคันธรส ผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI (ดีเอสไอ) โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนชุดปฏิบัติการที่ 4 วานนี้ได้ร่วมกันจับกุมนางสาวรอตีปะ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 2940/2566 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566 คดีพิเศษที่ 239/2565 ของกองคดีความมั่นคง ซึ่งต้องหาว่า

  • กระทำความผิดฐานร่วมกันลักลอบนำเข้า บุหรี่และสุราต่างประเทศ มาในราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร 
     
  • ร่วมกันนำเข้าซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี  

โดยจับกุมได้ที่บริเวณบ้านแห่งหนึ่งในตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้ต้องหาเป็นผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าเลี่ยงภาษี โดยเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์และโกดังเก็บสินค้าผิดกฎหมาย เช่น บุหรี่ สุราต่างประเทศ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมเป็นมูลค่าความเสียหายที่รัฐสูญเสียไปกว่า 560,450,000 ล้านบาท (ห้าร้อยหกสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามมิต พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา 7/1 และพร้อมบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกุมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 และควบคุมตัวกลับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อส่งมอบตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

การดำเนินการในการติดตามกับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษ เป็นไปตามข้อสั่งการของ พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กำหนดให้ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงการบังคับบัญชา จัดชุดปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ โดยเฉพาะหมายจับที่ใกล้ขาดในอายุความ เพื่อนำตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดที่ยังหลบหนี เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

อ้างอิง - กรมสอบสวนคดีพิเศษ