ศธ. ชงงบฯ จ้างภารโรง กว่า 1.4 หมื่นอัตรา ให้ทุกโรงเรียนที่ขาด ดีเดย์ 1 พ.ค.67

ศธ. ชงงบฯ จ้างภารโรง กว่า 1.4 หมื่นอัตรา ให้ทุกโรงเรียนที่ขาด ดีเดย์ 1 พ.ค.67

ศธ. คืนครูให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศ ลดภาระงานครู ชงงบฯ จ้างภารโรง จำนวน 14,210 อัตรา ให้ทุกโรงเรียนที่ขาด ดีเดย์ 1 พ.ค.67

วันนี้ (28 ก.พ. 67) นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นและได้รับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นั้น ทำให้ทราบถึงปัญหาของโรงเรียนว่าการที่โรงเรียนไม่มีนักการภารโรง ส่งผลทำให้ครูมีภาระเพิ่มขึ้นคือ 

นอกจากครูจะทำหน้าที่ในการสอนนักเรียนแล้ว ยังต้องทำงานที่ไม่ใช่การสอน เช่น ต้องทำหน้าที่ในการซ่อมบำรุง ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนและอีกหลาย ๆ หน้าที่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เห็นในปัญหาดังกล่าว จึงอยากให้ครูได้มีเวลาในการเตรียมการสอน รวมทั้งดูแลเด็กนักเรียน และพัฒนาตัวเองมากขึ้น
 

“กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการตั้งเรื่องของบประมาณปี 2567 ในการจ้างนักการภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด โดยจากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีความต้องการนักการภารโรงจำนวน 14,210 อัตรา เป็นเงิน 639,450,000 บาท (อัตราละ 9,000 บาท ต่อเดือน) สามารถเริ่มจ้างได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567" รมช.ศธ. กล่าว

นายสุรศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในงบประมาณปี 2568 ยังจะมีการดำเนินการจ้างนักการภารโรงอีกจำนวน 25,370 อัตรา เป็นเงินจำนวน 2,739,960,000 บาท

ซึ่งจะสามารถดำเนินจ้างภารโรงได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568 จากนั้นก็จะดำเนินการเตรียมการเพื่อของบประมาณในปีต่อ ๆ ไปอีกด้วย