เกิดแผ่นดินไหว ที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 5 ครั้งติดต่อกันในคืนเดียว

เกิดแผ่นดินไหว ที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 5 ครั้งติดต่อกันในคืนเดียว

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตินิยมวิทยา เผยเกิดเหตุแผ่นดินไหว ที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 5 ครั้งติดต่อกันในคืนเดียว

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตินิยมวิทยา รายงาน เกิดแผ่นดินไหว ติดต่อกัน 5 ครั้งในพื้นที่ตำบลแม่นาเติง และตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งชาวบ้านหลายพื้นที่ต่างรู้สึกถึงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 01.28 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.4 Magnitude ในพื้นที่ตำบลแม่นาเติง อ.ปาย โดยมีความลึกของแผ่นดินไหวลงไปใต้ดิน 3.4 กิโลเมตร

ครั้งที่ 2 เวลา 01.36 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.7 Magnitude ตำบลเวียงเหนือ อ.ปาย โดยมีความลึกของแผ่นดินไหวลงไปใต้ดิน 1 กิโลเมตร

ครั้งที่ 3 เวลา 01.40 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2 ตำบลเวียงเหนือ อ.ปาย โดยมีความลึกของแผ่นดินไหวลงไปใต้ดิน 1 กิโลเมตร

ครั้งที่ 4 เวลา 02.49 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.9 Magnitude ตำบลเวียงเหนือ อ.ปาย โดยมีความลึกของแผ่นดินไหวลงไปใต้ดิน 1 กิโลเมตร

ครั้งที่ 5 เวลา 06.15 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.3 Magnitude ตำบลแม่นาเติง อ.ปาย โดยมีความลึกของแผ่นดินไหวลงไปใต้ดิน 1 กิโลเมตร

นายอเนก ปันทะยม นายอำเภอปาย ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลแม่นาเติงและตำบลเวียงเหนือ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจความสียหายที่เกิดจากแผ่นไหวในครั้งนี้ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่

 


เกิดแผ่นดินไหว ที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 5 ครั้งติดต่อกันในคืนเดียว