จนท.พิทักษ์ป่าดับไฟป่า หินช้างสี พบร่องรอยภาพวาด คล้ายกับภาพเขียนสีโบราณ

จนท.พิทักษ์ป่าดับไฟป่า หินช้างสี พบร่องรอยภาพวาด คล้ายกับภาพเขียนสีโบราณ

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ นพ.4 (หินช้างสี) เท้าเข้าไปดับไฟป่าที่บริเวณน้ำตกคำเมย ได้หยุดพักใต้เพิงหิน พบร่องรอยภาพวาด คล้ายกับภาพเขียนสีโบราณ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ นพ.4 (หินช้างสี) อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จ.ขอนแก่น โพสต์ข่าวดีผ่านเพจ หน่วยพิทักษ์ หินช้างสี ระบุว่า

ข่าวดี!! เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดับไฟป่า หยุดพักใต้เพิงหิน พบภาพเขียนสีโบราณในป่า

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ นพ.4 (หินช้างสี) เดินเท้าเข้าไปดับไฟป่าที่บริเวณน้ำตกคำเมย ซึ่งอยู่ห่างจากหน่วยฯประมาณ 4 กม. หลังจากที่ดับไฟป่าสำเร็จ และได้หยุดพักใต้เพิงหินทราย จึงได้สังเกตพบร่องรอยภาพวาด และดูคล้ายกับภาพเขียนสีโบราณ เพราะลักษณะหรือรูปทรงแตกต่างจากร่องรอยหรือสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และยังอยู่ห่างจากจุดที่สำรวจไปครั้งล่าสุด (แหล่งที่ 14 เพิงหินอ่างชาด) เพียง 700 เมตร เท่านั้น

จนท.พิทักษ์ป่าดับไฟป่า หินช้างสี พบร่องรอยภาพวาด คล้ายกับภาพเขียนสีโบราณ

เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมภาพเบื้องต้น และแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากร ที่ 8 (ขอนแก่น) ทราบและดำเนินการเข้าพื้นที่เพื่อทำการสำรวจต่อไป

จนท.พิทักษ์ป่าดับไฟป่า หินช้างสี พบร่องรอยภาพวาด คล้ายกับภาพเขียนสีโบราณ