เช็กสิทธิ์ข้าราชการ ป่วยไขมันในเลือดสูง เบิกเงินฉีดยาเข็มละ 50,000 บาท

เช็กสิทธิ์ ข้าราชการ ป่วยไขมันในเลือดสูง เบิกเงินฉีดยาเข็มละ 50,000 บาท

แจ้งอัปเดต เช็กสิทธิ์ข้าราชการ ป่วยไขมันในเลือดสูง เบิกเงินฉีดยาเข็มละ 50,000 บาท สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

กรณีข้าราชการ ป่วยไขมันในเลือดสูง เบิกเงินฉีดยาเข็มละ 50,000 บาท สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ล่าสุด กรมบัญชีกลาง เพิ่มรายการยาฉีด สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพต่อการรักษา

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กำหนดแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายาฉีด สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง ที่ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยกำหนดเพิ่มรายการยาฉีดชนิดใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 อีก 1 รายการ จากเดิมผู้ป่วยสามารถเบิกได้ จำนวน 2 รายการ 

ทำให้ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง สามารถเข้าถึงยาเพื่อการรักษาดังกล่าวได้ 3 รายการ แจ้งอัตราการเบิกจ่ายค่ายา 

1. ยา Evolocumab ราคา 5,000 บาท ต่อเข็ม
2. ยา Alirocumab ราคา 5,000 บาท ต่อเข็ม
3. ยา Inclisiran ราคา 50,000 บาท ต่อเข็ม

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวการณ์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระงบประมาณ ได้ขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลในการใช้ยาฉีดดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายาที่กำหนดขึ้น โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากผู้ป่วย

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง  หมายเลขโทรศัพท์  0 2127 7000 ต่อ 6850  ในวันและเวลาทำการ

 

อ้างอิง - กรมบัญชีกลาง