พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า เตือนฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า กทม.โดนด้วย

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า เตือนฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า กทม.โดนด้วย

กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น เตือนพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า กทม.โดนด้วย

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า คาดหมายอากาศทั่วไป ในช่วงวันที่ 16 - 22 ก.พ.67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน แต่ยังคงทำให้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า

 

ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง

 

สำหรับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 17 - 19 ก.พ.67 ทำให้ภาคเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส

 

 

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

ข้อควรระวัง : ในช่วงวันที่ 16 - 22 ก.พ.67 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 16  22 กุมภาพันธ์ 2567

 

  • ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 17 - 20 ก.พ.67 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2 - 3 องศาเซลเซียส กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคในช่วงวันที่ 17 - 18 ก.พ.67 อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 - 12 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 21 - 22 ก.พ.67 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 2 องศาเซลเซียส กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 14 - 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 39 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 14 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.

 

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 16 - 17 ก.พ.67 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 - 37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 - 14 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 22 ก.พ.67 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 - 4 องศาเซลเซียส กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 - 39 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 16 องศาเซลเซียส มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบาง ในช่วงวันที่ 17 - 18 ก.พ.67 ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

 

  • ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 16 - 17 ก.พ.67 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 38 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 22 ก.พ.67 มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบาง ในช่วงวันที่ 17 - 18 ก.พ.67 อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 - 39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.

 

  • ภาคตะวันออก

มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 2 องศาเซลเซียส กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

  • ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

  • ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

  • กรุงเทพและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 16 - 18 ก.พ.67 มีหมอกในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบาง ในช่วงวันที่ 17 - 18 ก.พ.67

ส่วนในช่วงวันที่ 19 - 22 ก.พ.67 มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.