ดีเอสไอ เตือน มิจฉาชีพแอบอ้างดำเนินคดีฐานฟอกเงิน หวังหลอกตบทรัพย์

ดีเอสไอ เตือน มิจฉาชีพแอบอ้างดำเนินคดีฐานฟอกเงิน หวังหลอกตบทรัพย์

ดีเอสไอ เตือนภัย มิจฉาชีพแอบอ้างการดำเนินคดีฐานฟอกเงิน ออกหนังสือถึงประชาชน สุดท้ายหวังหลอกตบทรัพย์ – ล้วงข้อมูลส่วนตัว – ดูดเงินในบัญชี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกเอกสานแจ้งเตือนประชาชนระบุว่า ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจพบว่ามีการเผยแพร่ภาพหนังสือราชการจากกรมสอบสวนคดีพิเศษถึงประชาชนปรากฏตามโซเชียลมีเดียโดยเป็นหนังสือลับที่สุด อ้างว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานฟอกเงินและมีการขยายผลไปยังข้าราชการระดับสูง เจ้าหน้าที่ธนาคาร รวมถึงข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเตือนเรื่องการเปิดเผยข้อมูล สุดท้ายให้ส่งเอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน ซึ่งมีความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่เอกสารราชการของกรมสอบคนพิเศษ โดยมีจุดสังเกตหลายตำแหน่ง ดังนี้
 

1. ที่ตั้งของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร แต่ในหนังสือที่ปรากฎเป็น จังหวัดน่าน

2. รูปแบบของหนังสือไม่เป็นหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ เช่น ตำแหน่งชั้นความลับ ตำแหน่งวันเดือนปีที่ออกหนังสือ และการใช้ตราสัญลักษณ์แทนการลงลายมือชื่อ
 

ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ทั้งนี้ กรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีหนังสือเชิญผู้ใดให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริง จะกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ 02 831 9888 และตามด้วยหมายเลขภายใน 5 ตัว เพื่อให้ประชาชนสามารถโทรติดต่อกลับตรวจสอบได้ และหากผู้ใดทราบเบาะแสเกี่ยวกับแหล่งที่มาของหนังสือดังกล่าวสามารถแจ้งได้โดยตรงที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหมายเลขโทรศัพท์ 1202 โทรฟรีทั่วประเทศ

ดีเอสไอ เตือน มิจฉาชีพแอบอ้างดำเนินคดีฐานฟอกเงิน หวังหลอกตบทรัพย์