ข่าวปลอม! กรุงไทย ปล่อยสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 1% วงเงินเริ่มต้น 50,000 บาท

ข่าวปลอม! กรุงไทย ปล่อยสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 1% วงเงินเริ่มต้น 50,000 บาท

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อเงินสด ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 1% วงเงินเริ่มต้น 50,000 บาท ผ่านเพจ สินเชื่อเงินสด

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า จากที่มีการส่งต่อข้อมูลด้านการเงินเรื่องธนาคารกรุงไทย ปล่อยสินเชื่อเงินสด ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 1% วงเงินเริ่มต้น 50,000 บาท ผ่านเพจ สินเชื่อเงินสด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับธนาคารกรุงไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ
 

กรณีที่มีข่าวสารเชิญชวนกู้เงินว่า ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อเงินสด ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 1% วงเงินเริ่มต้น 50,000 บาท ผ่านเพจ สินเชื่อเงินสด ทางธนาคารกรุงไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลการกู้สินเชื่อดังกล่าวเป็นข้อมูลปลอม ซึ่งธนาคารไม่มีนโยบายเปิดให้กู้สินเชื่อผ่านเพจ สินเชื่อเงินสด แต่อย่างใด
 

ดังนั้นประชาชนควรระมัดระวังในการกรอกข้อมูลและไม่ควรกดลิงก์แปลก น่าสงสัยที่ส่งโดยไม่ทราบที่มาชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารกรุงไทย สามารถติดตามได้ที่ www.krungthai.com และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Krungthai Contact Center 02-111-1111 หรือแจ้งผ่าน Facebook : Krungthai Care

บทสรุปของเรื่องนี้คือ ข้อมูลการกู้สินเชื่อจากเพจสินเชื่อเงินสดเป็นข้อมูลปลอม ซึ่งธนาคารไม่มีนโยบายเปิดให้กู้สินเชื่อผ่านเพจดังกล่าว แต่อย่างใด

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารกรุงไทย