กปน. แจ้งคืนนี้ 8 ก.พ.67 น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล รีบเช็กด่วนพื้นที่ไหน?

กปน. แจ้งคืนนี้ 8 ก.พ.67 น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล รีบเช็กด่วนพื้นที่ไหน?

กปน. ประกาศแจ้ง ซ่อมท่อประธานแตกรั่ว ส่งผลให้ 'น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล' คืนนี้ (8 ก.พ.67) รีบเช็กด่วนพื้นที่ไหน?

การประปานครหลวง หรือ กปน. ประกาศแจ้ง คืนวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

 

 

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธานที่แตกรั่ว บริเวณคลองบางแวก ถนนราชพฤกษ์ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง

 

โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 

  • ถนนราชพฤกษ์ ตั้งแต่คลองบางแวก ถึงคลองบางเพลี้ย

 

 

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง ศูนย์บริการประชาชน โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

กปน. แจ้งคืนนี้ 8 ก.พ.67 น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล รีบเช็กด่วนพื้นที่ไหน?