เปิดเอกสาร เกณฑ์ทหาร 2567 สมัครใจ หรือ ยกเลิก ชายไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร?

เปิดเอกสาร เกณฑ์ทหาร 2567 สมัครใจ หรือ ยกเลิก ชายไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร

เปิดเอกสาร เกณฑ์ทหาร 2567 สมัครใจ หรือ ยกเลิก 1-20 เมษายน 2567 ชายไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร? เช็คโรคต้องห้ามผ่านฉลุย ที่นี่

หลังจากที่ กองทัพ เริ่มคิกออฟ Kick off รับสมัครทหารกองประจำการ หรือ ทหารเกณฑ์ ในโครงการ ปีใหม่ ทหารใหม่ โอกาสใหม่ "เกณฑ์ทหาร 2567" สมัครทหารยุคใหม่ ได้อะไรมากกว่าที่คิด โดยทุกเหล่าทัพเตรียมสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ในการสมัครใจเข้าเป็นทหาร พร้อมกันทั่วประเทศแบบออนไลน์

โดยได้เริ่มโครงการ ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่ ลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนน ศรีสมาน ปากเกร็ด นนทบุรี 

 

เปิดเอกสาร เกณฑ์ทหาร 2567 สมัครใจ หรือ ยกเลิก ชายไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร?

 

กระทรวงกลาโหม ได้แจ้งความชัดเจนต่อประชาชนในเรื่อง สวัสดิการ เป็นอย่างไร ทหารยุคใหม่ได้อะไร ซึ่งจะต้องลบภาพ ทหารเกณฑ์ในยุคอดีตให้ได้  

เพราะเมื่อปีใหม่แล้ว เป็นทหารใหม่ แล้ว ในโอกาสใหม่ที่สมัครใจเข้ามา จะได้อะไรบ้าง เช่น เงินเดือน ความรู้ การฝึกฝน และการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการทำข้อตกลงด้านการศึกษาระหว่างทหารประจำการ ที่กระทรวงกลาโหมได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษาฯ สถาบันคุณวุฒิฯ เมื่อก่อนหน้านี้ 

เพื่อกำหนดสายการศึกษาให้ตรงต่อความต้องการ เช่น สายช่าง สายสามัญหรือการเรียนผ่าน กศน. ในกองทัพเพื่อให้ชายไทยที่เข้ามาอยู่ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี ได้มีโอกาสรับคุณวุฒิ หรือประกาศณียบัตร ในการไปสมัครงานหรือประกอบอาชีพ หรือสมัครเข้ารับราชการกับกองทัพต่อไปอีกด้วย

ด้าน สุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม เปิดเผยว่า การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2567 จะได้ตัวเลขชายไทยสมัครใจเข้าเป็นทหารตามเป้าที่ได้วางไว้ แบบไม่ต้องเกณฑ์ (ยกเลิกเกณฑ์ทหาร) หลังปิ๊งไอเดียให้ "กองทัพ" หั่นยอดความต้องการจากเดิม 90,000 -100,000 นายต่อปี ให้ลดลงประมาณ 10,000 นาย

โดยนำงบประมาณของจำนวนคนที่ลดลงไปเติมเป็นค่าประกอบเลี้ยง ซึ่งปกติจะหักจาก "เงินเดือนทหารเกณฑ์" จำนวน 3,000 บาทต่อเดือน จากที่ได้รับ 10,000 บาทต่อเดือน ส่งผลให้รับเงินเดือนเต็มจำนวน 

 

เปิดเอกสาร เกณฑ์ทหาร 2567 สมัครใจ หรือ ยกเลิก ชายไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร?

เปิดเอกสาร เกณฑ์ทหาร 2567 สมัครใจ หรือ ยกเลิก ชายไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร?

ทั้งนี้ กองทัพบก ได้เริ่มเปิดรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการด้วยกัน 2 แบบ คือ วิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว ส่วนอีกแบบรับสมัครในวันตรวจเลือกจริง

 • ปี 2564 มียอดผู้สมัคร 28,572 คน แยกเป็นผู้ที่สมัครจากระบบทหารออนไลน์ จำนวน 3,207 คน และผู้ที่สมัครในระหว่างการตรวจเลือก 25,365 คน
 • ปี 2565 มียอดผู้สมัคร 29,997 คน แยกเป็นผู้ที่สมัครจากระบบทหารออนไลน์ จำนวน 6,652 คน และผู้ที่สมัครในระหว่างการตรวจเลือก จำนวน 23,345 คน
 • ปี 2566 สมัคร จำนวน 35,617 คน แยกเป็นผู้ที่สมัครจากระบบทหารออนไลน์ จำนวน 10,156 คน และผู้ที่สมัครในระหว่างการตรวจเลือก 25,461 คน

สำหรับ ปี 2567 "กองทัพ" ได้พยายามทุกวิถีทาง ทั้งระดมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทางออนไลน์ เว็บไซต์หน่วยทหารทั่วประเทศ เชิญชวนให้ชายไทยมาสมัครใจเป็นทหาร ตั้งแต่เดือน 1 กันยายน 2566- 27 มกราคม 2567 ผ่านไป 3 เดือน มีผู้สมัครเข้ามาประมาณ 12,000 กว่าคน แต่ผ่านคุณสมบัติ และการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพียงแค่ 5,000 คน ซึ่งเมื่อครบกำหนดวันเปิดรับสมัคร จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใดต้องรอติดตาม

 

เปิดเอกสาร เกณฑ์ทหาร 2567 สมัครใจ หรือ ยกเลิก ชายไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร?

 

โรคที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร

 • โรคหรือความผิดปกติของตา
 • โรคหรือความผิดปกติของหู
 • โรคของหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
 • โรคของระบบหายใจ
 • โรคของระบบปัสสาวะ
 • โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และ กล้ามเนื้อ
 • โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตาบอลิซึม
 • โรคทางประสาทวิทยา
 • โรคติดเชื้อ
 • โรคทางจิตเวช
 • โรคอื่น ๆ อาทิ กะเทย, มะเร็ง, ตับอักเสบเรื้อรัง, ตับแข็ง, คนเผือก, โรคลูปัสอิธิมาโตซัส, กายแข็ง และรูปวิปริตต่างๆ

ซึ่งเมื่อช่วงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภากลาโหมเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.ออกตามความ ร่าง พ.ร.บ.การรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม 3 กลุ่มโรค จากเดิม 12 โรค รวมเป็น 15 โรค

 • โรคตุ่มน้ำพอง
 • โรคลำไส้พองแต่กำเนิด
 • โรคพร่องเอนไซม์ G6PD

 

เปิดเอกสาร เกณฑ์ทหาร 2567 สมัครใจ หรือ ยกเลิก ชายไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร?

เปิดเอกสาร เกณฑ์ทหาร 2567 สมัครใจ หรือ ยกเลิก ชายไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร?

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเกณฑ์ทหาร 2567

 • ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
 • ใบสำคัญความเห็นแพทย์ หรือประวัติการรักษา (ถ้ามี)
 • ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานการศึกษา (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
 • หนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะของผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีที่ 2 หรือหนังสือรับรองดังกล่าว ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ไปแสดงต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกด้วย

 

เกณฑ์น้ำหนัก ขนาดร่างกาย สำหรับผู้ที่เข้ารับคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร

สำหรับการเกณฑ์ทหาร ทางคณะกรรมการตรวจเลือกจะคัดเลือกคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี น้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งจะต้องมีน้ำหนักและขนาดร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • คนที่มีร่างกายสมบูรณ์ มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไปเวลาหายใจออก
 • ผู้ที่มีส่วนสูงตั้งแต่ 146 เซนติเมตรขึ้นไป แต่ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกคนที่สูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไปก่อน หากมีจำนวนมากกว่าที่ทางราชการต้องการ ให้ทำการจับสลาก เพื่อกำหนดคนเข้ากองประจำการต่อไป

โดยในระหว่างการตรวจร่างกายหรือวัดขนาด หากผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ เล็งเห็นว่าคณะกรรมการดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม สามารถคัดค้านหรือสอบถามในขณะนั้นได้ทันที

เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจหรือวัดขนาดร่างกายใหม่ หากไม่มีการคัดค้านถือว่ายอมรับผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจเลือก

สำหรับรายละเอียดในการตรวจเลือกเกณฑ์ทหารประจำปี 2567 สามารถสอบถามได้ผ่านช่องทาง

 • หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (คลิก)
 • กองการสัสดี (คลิก)
 • หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 0-2223-3259, 0-2221-8814, 0-2223-3421