สรุปยอด 'หนี้นอกระบบ' 41 วัน ไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 2 พันราย ดำเนินคดีแล้ว 44 คดี

สรุปยอด 'หนี้นอกระบบ'  41 วัน ไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 2 พันราย ดำเนินคดีแล้ว 44 คดี

ปลัดมหาดไทย เผยยอดหนี้นอกระบบครบ 41 วัน มูลหนี้ 7,884 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 1.2 แสนราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 2 พันราย มูลหนี้ลดลงร่วม 321 ล้านบาท ดำเนินคดีไปแล้วกว่า 44 คดี

วันนี้ (10 ม.ค. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวันที่ 41 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 7,884.260 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 125,138 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 108,129 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 17,009 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 89,285 ราย

มีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก 1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 10,504 ราย เจ้าหนี้ 6,543 ราย มูลหนี้ 704.848 ล้านบาท 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,104 ราย เจ้าหนี้ 4,364 ราย มูลหนี้ 329.153 ล้านบาท 3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,694 ราย เจ้าหนี้ 3,467 ราย มูลหนี้ 298.372 ล้านบาท 4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,674 ราย เจ้าหนี้ 2,955 ราย มูลหนี้ 346.209 ล้านบาท 5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 3,244 ราย เจ้าหนี้ 2,636 ราย มูลหนี้ 245.958 ล้านบาท

ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 192 ราย เจ้าหนี้ 153 ราย มูลหนี้ 9.568 ล้านบาท 2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 257 ราย เจ้าหนี้ 169 ราย มูลหนี้ 17.761 ล้านบาท 3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 323 ราย เจ้าหนี้ 227 ราย มูลหนี้ 10.101 ล้านบาท 4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 403 ราย เจ้าหนี้ 289 ราย มูลหนี้ 17.311 ล้านบาท และ 5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 439 ราย เจ้าหนี้ 290 ราย มูลหนี้ 20.890 ล้านบาท

สรุปยอด \'หนี้นอกระบบ\'  41 วัน ไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 2 พันราย ดำเนินคดีแล้ว 44 คดี

“สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 7,669 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 2,384 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 604.466 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 283.008 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 321.458 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 2,908 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 70 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 224.509 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 4.475 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัด ลดลงมากถึง 220.033 ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ทั่วประเทศมีการดำเนินคดีไปแล้ว 44 คดี ใน 18 จังหวัด” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

สรุปยอด \'หนี้นอกระบบ\'  41 วัน ไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 2 พันราย ดำเนินคดีแล้ว 44 คดี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า พี่น้องประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ debt.dopa.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถมาลงทะเบียนด้วยตัวเองที่หน่วยงานราชการ คือ ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ และสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่