กบง. สั่งตรึง 'ราคาก๊าซหุงต้ม' LPG ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กก. ต่ออีก 3 เดือน

กบง. สั่งตรึง 'ราคาก๊าซหุงต้ม' LPG ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กก. ต่ออีก 3 เดือน

กบง. สั่งตรึง "ราคาก๊าซหุงต้ม" LPG ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.66 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2566 พบว่า ยังมีแนวโน้มราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยจะกระทบต่อราคาสินค้า และบริการในประเทศ ส่งผลต่อเนื่องถึงค่าครองชีพของประชาชน 

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน และส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ประชุม กบง. จึงมีมติ เห็นชอบให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่ออีก 3 เดือน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567

นายพีระพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าการตรึงราคาตามมติข้างต้น จะทำให้ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีก๊าซ LPG ติดลบเพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันการติดลบสุทธิอยู่ที่ประมาณ 47,764 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

"กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กระทรวงพลังงานจะเร่งบริหารจัดการสถานการณ์พลังงานโดยด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และยั่งยืนต่อไป"

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์