'พระพยอม' ชี้ปมร้อน อาจารย์น้องไนซ์ เทวานิรมิตจุติ วัย 7 ขวบ

ฮอตมาก 'พระพยอม' ชี้ปมร้อน อาจารย์น้องไนซ์ เทวานิรมิตจุติ วัย 7 ขวบ เวิร์คช็อปพูดถึงพระพุทธเจ้า-พระไตรปิฎก

จากกรณีจากกรณี อาจารย์น้องไนซ์ เทวานิรมิตจุติ เด็กชายวัย 7 ขวบ อ้างตัวเป็นร่างอวตารองค์เพชรภัทรนาคานาคราชลงมาจุติ และบุตรของพระศายกมุนีหรือไม่อย่างไร

และมีความรู้ทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน ได้จัดกิจกรรม เวิร์คช็อป  “เชื่อม ต่อยอด ขจัด เคลียร์” เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ผ่านมา ในจังหวัดภูเก็ต 

โดยมีประชาชนให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับ พระพยอม  กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว 

'พระพยอม' ชี้ปมร้อน อาจารย์น้องไนซ์ เทวานิรมิตจุติ วัย 7 ขวบ

พระพยอม กล่าวว่า หากอ้างว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่น อาจมองดูแปลก เรื่องนี้พระพุทธเจ้าให้ยึดถือว่าหากใครมาชวนทำอะไรก็ตาม อย่าเพิ่งรีบรับแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธ ให้ดูเหตุและผลเพื่อให้ประจักษ์เห็นแจ้ง คำสอนหมวดไหนสอนอย่างไร ตรงกับพระไตรปิฎกหรือไม่ 

เช่น รู้เรื่องอริยสัจ เรื่องปฏิจจสมุปบาท เรื่องอิทัปปัจจยตา เรื่องสมาธิชาน เหล่านี้ว่าระยะยาว เปรียบเหมือนคนเราก่อนจะเริ่มต้นอะไรอย่าเพิ่งตีเรือท้องกลมและอย่าเพิ่งลงเรือไปง่าย ๆ ควรจะรอดูเสียก่อนว่าสิ่งที่ทำพัฒนาขึ้นหรือแย่ลง เรื่องนี้ต้องใช้เวลา 

หากจะรีบตัดสินใจปฏิเสธเหลวไหลคงไม่สมเหตุสมผล เพราะคำพูดดูมีหลักธรรมอยู่บ้าง แต่ความคาดเคลื่อนระยะยาวก็มีเช่นกัน ต้องคอยดูกันต่อไป