รัฐบาลดันโครงการ 'โฉนดต้นไม้' สร้างมูลค่าให้ต้นยางพาราไม่ต่ำกว่า 500 บาท

รัฐบาลดันโครงการ 'โฉนดต้นไม้' สร้างมูลค่าให้ต้นยางพาราไม่ต่ำกว่า 500 บาท

รัฐบาลดันโครงการ "โฉนดต้นไม้" ของขวัญชิ้นต่อไปให้ชาวสวนยาง สร้างมูลค่าให้ต้นยางพาราไม่ต่ำกว่า 500 บาท เกษตรกรสามารถนำโฉนดต้นยางไปกู้และต่อทุนได้ พร้อมเดินหน้าปราบยางพาราเถื่อน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการดำเนินการนโยบายเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะนี้ถือเป็น ของขวัญปีใหม่ ชิ้นสำคัญของเกษตรกรทั่วประเทศอย่างแท้จริง เพราะทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสิทธิและแหล่งทุนมากขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า ของขวัญลำดับต่อไปจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือ โครงการ "โฉนดต้นไม้" คือ การออกเอกสารสิทธิ์สำหรับต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกบนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ โดยจะมีการดำเนินโครงการหลังจากเสร็จสิ้นการมอบที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ซึ่งต้นยางหนึ่งต้นจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 บาท

ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์ในต้นยาง เกษตรกรสามารถนำโฉนดต้นยางไปกู้และต่อทุน ถือเป็นการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนได้เพื่อต่อยอดการดำเนินการต่อไปได้ ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส ยังมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแลการจัดตั้งสหกรณ์แปรรูปยางพารา เพื่อแปรรูปยางพาราที่มีคุณภาพ และเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วย

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มีนโยบายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหา โดย ร.อ.ธรรมนัส ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้ราคายางพาราในประเทศตกต่ำ ก็เพราะมีขบวนการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อนมาใช้ในโรงงาน เป็นผลให้การรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรลดน้อยลงและราคาตกต่ำ ซึ่งได้มอบหมายให้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทำการตรวจสอบและป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางอยู่ดีกินดี และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสวนยางให้ดียิ่งขึ้น