ประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด! งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 75

ประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด! งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 75

ประกาศ! เลื่อนการจัดงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 75 ออกไปไม่มีกำหนด ด้านจุฬาฯแจงสาเหตุที่ไม่พร้อม

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.66 ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กเพจ 'งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์' ได้โพสต์ภาพประกาศชุมนุมเชียร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประกาศจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการจัดงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 75 

 

 

โดยข้อความในประกาศระบุว่า 'ประกาศการเลื่อนจัดงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 75' ตามที่ชุมนุมเชียร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการกลับมาจัดการแข่งขันงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 75 ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมานั้น 

 

เนื่องจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือแจ้งขอให้ทางสมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 75 พิจารณาเลื่อนการแข่งขันงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 75 ออกไปก่อน โดยให้มีการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดวันที่เหมาะสมในการจัดการแข่งขันงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 75 อีกครั้งหนึ่ง ทำให้ได้ข้อสรุปว่างานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 75 คาดว่าจะไม่ถูกจัดภายในปีการศึกษา 2566 

 

 

ชุมนุมเชียร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะนิสิตนักศึกษาผู้ได้รับมอบหมายให้จัดงานฟุตบอลประเพณีฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เข้าใจดีว่า งานฟุตบอลประเพณีฯ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและติดตามจากประชาคมชาวธรรมศาสตร์ ประชาคมชาวจุฬาฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน แต่เมื่อมีเหตุดังกล่าวขึ้น ชุมนุมเชียร์ฯ และองค์การบริหารสโมสรนิสิตฯ จึงมีความจำเป็นต้องเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า การแข่งขันงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 75 จะไม่ถูกจัดขึ้นภายในปีการศึกษา 2566 

 

ทั้งนี้ ชุมนุมเชียร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องขออภัยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในความไม่สะดวกนี้ และหวังว่าในอนาคต กิจกรรมงานฟุตบอลประเพณีฯ จะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านดังเช่นที่ผ่านมา 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ขณะที่ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงสาเหตุเลื่อนการจัดงานออกไปไม่มีกำหนดว่า เป็นช่วงที่กระชั้นชิดกับการจัดงานในโอกาสครบรอบการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มีนาคมของทุกปี จึงทำให้ไม่พร้อมจัดงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 75 จากนี้จะมีการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดวันที่เหมาะสมในการจัดแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 75 อีกครั้ง 

 

ประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด! งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 75

 

ประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด! งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 75