ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นทะเบียน ‘ชาละวัน ไทยแลนดิคัส’ เป็นสมบัติชาติ

ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นทะเบียน ‘ชาละวัน ไทยแลนดิคัส’ เป็นสมบัติชาติ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขึ้นทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ ชาละวัน ไทยแลนดิคัส เป็นสมบัติชาติ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนซึ่งเป็นสิ่งที่หายากและมีคุณค่าเป็นพิเศษ สมควรเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ลำดับที่ 44 ชื่อซากดึกดำบรรพ์ ชาละวัน ไทยแลนดิคัส (Chalawan thailandicus) ประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลัง/จระเข้

 

ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นทะเบียน ‘ชาละวัน ไทยแลนดิคัส’ เป็นสมบัติชาติ ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นทะเบียน ‘ชาละวัน ไทยแลนดิคัส’ เป็นสมบัติชาติ