สคร.9 เผย ยอดป่วยโรคไข้หูดับเกือบ 100 ราย ย้ำ เน้นกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด

สคร.9 เผย ยอดป่วยโรคไข้หูดับเกือบ 100 ราย ย้ำ เน้นกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด

สคร.9 มียอดผู้ป่วยโรคไข้หูดับเกือบ 100 ราย เสียชีวิตแล้ว 4 ราย เหตุจากกินหมู-เลือดหมูดิบที่มีเชื้อ ย้ำสังสรรค์เฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ เน้นกินอาหารปรุงสุก ร้อน และสะอาด ปลอดภัยกว่า

วันนี้ (5 ธ.ค. 66) นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้หูดับในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -25 พ.ย.2566 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หูดับแล้ว 548 ราย และมีผู้เสียชีวิต 26 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นผู้เสียชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ดูแลของเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 6 ราย ได้แก่ จ.นครราชสีมา 4 ราย จ.ชัยภูมิ 1 ราย และ จ.บุรีรัมย์ 1 ราย ส่วน จ.สุรินทร์ ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ในขณะที่ยอดผู้ป่วยโรคไข้หูดับในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 25 พฤศจิกายน 2566 มีจำนวน 130 ราย เมื่อแยกจำนวนผู้ป่วยเป็นรายจังหวัด พบว่า จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยมากสุด 95 ราย รองลงมาคือ จ.ชัยภูมิ 14 ราย , จ.สุรินทร์ 14 ราย และ จ.บุรีรัมย์ 7 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือ เกษตรกร และทำงานบ้านตามลำดับ
 

สำหรับโรคไข้หูดับ เกิดจากการกินเนื้อหมูหรือเลือดหมูสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบหมูดิบ ลาบเลือดดิบ ที่มีเชื้อสเตปโตค็อกคัส ซูอิสปนเปื้อน โดยเชื้อนี้จะอยู่ในทางเดินหายใจของหมู และอยู่ในเลือดของหมูที่ติดเชื้อ สามารถติดต่อผ่านทางบาดแผล รอยถลอก และทางเยื่อบุตาได้ด้วย เมื่อได้รับเชื้อโรคไข้หูดับเข้าไปแล้ว ผู้ติดเชื้อจะมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ หนาวสั่น สับสนกระสับกระส่าย ปวดข้อ คอแข็ง และมีอาการหูดับ หรือหูหนวก ได้ยินลดลงอย่างเฉียบพลัน รวมทั้ง การทรงตัวผิดปกติ หายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดต่ำ มีจ้ำเลือดทั่วตัว ปวดตา ตาแดง หรือมองภาพไม่ชัด

สคร.9 เผย ยอดป่วยโรคไข้หูดับเกือบ 100 ราย ย้ำ เน้นกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน กระแสสังคมบนสื่อออนไลน์ มีการรีวิวการรับประทานอาหารดิบ และมีพฤติกรรมการดื่มสุราร่วมกับการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ หรืออยากลองทำตาม ทำให้มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับได้ ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาว และใกล้เทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ ประชาชนอาจสั่งอาหารปิ้งย่างหรืออาหารสุกๆดิบๆ ลาบเลือดดิบ ก้อยดิบ มารับประทาน รวมไปถึง หากพ่อครัว แม่ครัว หรือผู้ปรุงอาหารมีบาดแผล แล้วไปสัมผัสเนื้อหมูหรือเลือดหมูดิบๆ ที่มีเชื้อ ก็จะทำให้เสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับ จนสูญเสียการได้ยิน จนถึงขั้นหูหนวกถาวรได้
 

ดังนั้น ขอเตือนประชาชนว่าอย่ารับประทานหมูดิบ ลาบเลือดดิบ และอย่าใช้วิธีบีบมะนาวเพื่อให้หมูสุก แต่ต้องปรุงให้สุกผ่านความร้อนมากกว่า 70 องศาเซลเซียส นานอย่างน้อย 10 นาที และไม่ควรรับประทานหมูดิบร่วมกับการดื่มสุรา 

ส่วนการรับประทานอาหารปิ้งย่าง ควรใช้อุปกรณ์คีบเนื้อหมูดิบและเนื้อหมูสุกแยกจากกัน และยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” หากจะเลือกซื้อเนื้อหมูมาทำอาหาร ให้เลือกซื้อจากแหล่งที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ ไม่ควรซื้อจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาของหมู และหากทำงานที่มีต้องใกล้ชิดสัมผัสกับหมู เช่น ผู้เลี้ยงหมู ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ชำแหละเนื้อหมู สัตวบาล หรือสัตวแพทย์ควรสวมรองเท้าบูทยาง สวมถุงมือ สวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างทำงาน ซึ่งหากมีบาดแผลจะต้องปิดแผลให้มิดชิด และล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อไข้หูดับ 

สคร.9 เผย ยอดป่วยโรคไข้หูดับเกือบ 100 ราย ย้ำ เน้นกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด