'น้ำท่วมภาคใต้' นราธิวาสประกาศเขตภัยพิบัติจากน้ำท่วมเพิ่มเติมเป็น 6 อำเภอ

'น้ำท่วมภาคใต้' นราธิวาสประกาศเขตภัยพิบัติจากน้ำท่วมเพิ่มเติมเป็น 6 อำเภอ

'น้ำท่วมภาคใต้' นราธิวาสประกาศเขตภัยพิบัติจากน้ำท่วมเพิ่มเติมเป็น 6 อำเภอ ส่วน สุไหงโก-ลก จ่อคิวประกาศรอการสำรวจ

ความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ 'น้ำท่วมภาคใต้' ล่าสุดในพื้นที่ จ.นราธิวาส ฝนได้หยุดทิ้งช่วงเป็นเวลาเวลา 2 วัน ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนที่ปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มมีปริมาณน้ำท่วมขังลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 

 

ซึ่งก่อนหน้านี้ นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจำหวัดนราธิวาส ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ ระแงะ สุไหงปาดี ยี่งอ และแว้ง เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.66 ที่ผ่านมา 

 

ล่าสุดได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ คือ อำเภอศรีสาคร และ อำเภอบาเจาะ รวมเป็น 6 อำเภอ มีปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ 74 หมู่บ้าน 24 ตำบล ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2,942 ครัวเรือน รวม 12,229 คน 

 

 

ซึ่งการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 

ส่วนพื้นที่ อำเภอสุไหงโก-ลก รอเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจผลกระทบของประชาชนและความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอไปทางจังหวัดนราธิวาส เพื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมอีก 1 อำเภอ รวมเป็น 7 อำเภอ 

 

ส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก 3 สาย คือ แม่น้ำโก-ลก จากการตรวจสอบ 3 จุด คือ 1.ที่บ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง ต่ำกว่าตลิ่ง 4.41 เมตร 2.ที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ต่ำกว่าตลิ่ง 0.08 เมตร 3.ที่บ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก ต่ำกว่าตลิ่ง 0.20 เมตร แม่น้ำบางนรา มีปริมาณน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 43 เซนติเมตร จากการตรวจสอบ 1 จุด ที่บ้านตันหยงมัส อำเภอระแงะ ส่วนแม่น้ำสายบุรี มีการตรวจสอบ 2 จุด 1.ที่บ้านท่าเรือ อำเภอรือเสาะ ต่ำกว่าตลิ่ง 4.14 เมตร 2. ตรวจสอบที่บ้านซากอ อำเภอศรีสาคร ต่ำกว่าตลิ่ง 6.66 เมตร ซึ่งทั้ง 3 สาย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หากสภาวะฝนไม่ตกลงมาซ้ำ