ค่าฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯ วันนี้ (5 ธ.ค.66) เขตหนองแขม เกินค่ามาตรฐาน กระทบสุขภาพ

ค่าฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯ วันนี้ (5 ธ.ค.66) เขตหนองแขม เกินค่ามาตรฐาน กระทบสุขภาพ

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (5 ธ.ค.66) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจวัดได้ 15.1-41.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 1 พื้นที่

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (5 ธ.ค.66) เวลา 05.00 - 07.00 น. ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจวัดได้ 15.1-41.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า เกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 1 พื้นที่

 

 

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เมื่อเวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ในช่วง 15.9-41ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่ เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 41.0 มคก./ลบ.ม. 

 

 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อ ฝุ่น PM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ในช่วงวันที่ 5-13 ธ.ค.66 การระบายอากาศไม่ดีถึงอ่อน อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสเกิดฝนตกช่วง 5-8 ธ.ค.66 จึงคาดว่าจะทำให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองทรงตัวถึงลดลงในระยะนี้ หลังจากนั้นคาดว่าฝุ่นละอองเกิดการสะสมตัวในช่วงวันที่ 9-13 ธ.ค.66 และคาดการณ์วันนี้เมฆบางส่วน และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 

 

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

ค่าฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯ วันนี้ (5 ธ.ค.66) เขตหนองแขม เกินค่ามาตรฐาน กระทบสุขภาพ

 

ค่าฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯ วันนี้ (5 ธ.ค.66) เขตหนองแขม เกินค่ามาตรฐาน กระทบสุขภาพ