สพฐ. ประกาศ หยุด 4-8 ธ.ค. 66 เปิดโอกาส ม.ปลาย เตรียมสอบ TGAT-TPAT

สพฐ. ประกาศ หยุด  4-8 ธ.ค. 66 เปิดโอกาส ม.ปลาย เตรียมสอบ TGAT-TPAT

สพฐ. ออกประกาศหยุดเรียน 4-8 ธ.ค. 66 เปิดโอกาสให้ ม.ปลาย เตรียมสอบ 'TGAT-TPAT' ระหว่างวันที่ 9-11 ธ.ค. 66

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกประกาศ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) เพิ่มเติม

โดยระบุว่า ตามที่ สพฐ. ได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบด้วยความมั่นใจ โดยให้โอกาสนักเรียนได้เรียนเสริมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนระหว่างวันที่ 4-7 ธ.ค. 2566 นั้น
 

ในการนี้ สพฐ. เห็นความสำคัญของการเสริมศักยภาพของนักเรียนดังกล่าว จึงได้ขยายเวลา เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนและเตรียมความพร้อมในการสอบดังกล่าว โดยให้ถือว่านักเรียนมาเรียนตามปกติ จากเดิม ระหว่างวันที่ 4-7 ธ.ค. เป็น ระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค. ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สพฐ. ประกาศ หยุด  4-8 ธ.ค. 66 เปิดโอกาส ม.ปลาย เตรียมสอบ TGAT-TPAT

ด้าน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอชื่นชม สพฐ. นำข้อห่วงใยของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติรวดเร็ว จึงให้นักเรียนหยุดต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนเตรียมสอบวัดความถนัด TGAT-TPAT ในวันที่ 9-11 ธ.ค. 2566 
 

ปฏิทินการสอบ TGAT-TPAT

วันเสาร์ที่ 9 ธ.ค. 2566

  • เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT 5)
  • เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ (TPAT2)

วันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค. 2566

  • เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบความถนัดทั่วไป (TGAT)
  • เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)
     

วันจันทร์ที่ 11 ธ.ค. 2566

  • เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ (TPAT4)