รมว.ยุติธรรม ยันย้าย อธิบดี DSI เป็นไปตามความสามารถ ไม่เกี่ยวปมหมูเถื่อน

รมว.ยุติธรรม ยันย้าย อธิบดี DSI เป็นไปตามความสามารถ ไม่เกี่ยวปมหมูเถื่อน

"ทวี สอดส่อง" รมว.ยุติธรรม ยืนยันโยกย้าย "พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล" อธิบดีดีเอสไอ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นไปตามความสามารถและเหมาะสม ปัดกลั่นแกล้ง ย้ำคดีหมูเถื่อนเดินหน้าตรงไปตรงมา

วันนี้ (28 พ.ย. 66) กำลังกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ถูกตั้งคำถาม โดยเฉพาะกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติโยกย้าย "พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล" อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

โดย "พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง" รมว.ยุติธรรม ชี้แจงว่า เหตุที่ต้องเสนอโยกย้ายในครั้งนี้สืบเนื่องจาก พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรัตน์ ได้ถูกย้ายไปดำรงเลขาธิการ ศอ.บต. ทำให้ตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่างลง จึงจำเป็นต้องเสนอย้าย พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว

พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า และเนื่องจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม มีความสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงในภาพรวม กำกับงานของกรมในกลุ่มภารกิจ รวมทั้งประสานงานหน่วยงานต่างกระทรวง ซึ่ง พ.ต.ต.สุริยา มีประสบการณ์ผ่านงานระดับอธิบดี ที่ปรึกษาหลายหน่วยงาน เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 

อย่างไรก็ดี จึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ที่ว่างจากการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ โดยเฉพาะการยกระดับหลักนิติธรรมของประเทศ และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและรมว.ยุติธรรม

ส่วนข้อกังวลในการดำเนินคดีสำคัญตามนโยบายรัฐบาลในภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น จะไม่ส่งผลกระทบกับการดำเนินคดีดังกล่าว โดยการพิจารณาดำเนินการ จะยังคงเป็นไปตามพยานหลักฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกประการ

"ยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรม จะมุ่งมั่นสร้างศักยภาพและความเชี่ยวชาญของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้านการสืบสวนสอบสวน ยกระดับในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของผู้ทรงอิทธิพล และการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบ เพื่อปกป้องคุ้มครองและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ที่ พ.ต.ต.สุริยา เป็นส่วนหนึ่งในทีมบริหารของกระทรวงยุติธรรมด้วย" พ.ต.อ.ทวี กล่าว

รมว.ยุติธรรม กล่าวด้วยว่า การแต่งตั้งโยกย้ายของกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้ ได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้รับแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงเอกภาพและความรู้ความสามารถในการบังคับบัญชา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่มีการกลั่นแกล้งหรือมีอคติใดๆ รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่เป็นที่สนใจของสังคม ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ "หมูเถื่อน" โดยคดีดังกล่าวจะมีการดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาจนถึงที่สุด และครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญ