สรุปน้ำท่วม 3 จว.ใต้ นครศรีธรรมราช หนักสุด เดือดร้อนกว่า 2.2 หมื่นครัวเรือน

สรุปน้ำท่วม 3 จว.ใต้ นครศรีธรรมราช หนักสุด เดือดร้อนกว่า 2.2 หมื่นครัวเรือน

ปภ. รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด หนักสุด นครศรีธรรมราช ประชาชนได้รับผลกระทบ 22,946 ครัวเรือน

วันนี้ (20 พ.ย. 66) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานช่วงวันที่ 16 – 20 พ.ย. 66 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม 6 จังหวัด 34 อำเภอ 156 ตำบล 770 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 32,831 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 3 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา 19 อำเภอ 95 ตำบล 444 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 27,199 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ประสานพื้นที่เร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

สรุปน้ำท่วม 3 จว.ใต้ นครศรีธรรมราช หนักสุด เดือดร้อนกว่า 2.2 หมื่นครัวเรือน

นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2566 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พัทลุง ระนอง สงขลา ชุมพร และนครศรีธรรมราช รวม 34 อำเภอ 156 ตำบล 770 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 32,831 ครัวเรือน ปัจจุบัน (ข้อมูลวันที่ 20 พ.ย. 66 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา รวม 19 อำเภอ 95 ตำบล 444 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 27,199 ครัวเรือน แยกเป็น

สรุปน้ำท่วม 3 จว.ใต้ นครศรีธรรมราช หนักสุด เดือดร้อนกว่า 2.2 หมื่นครัวเรือน

  • พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอควนขนุน และอำเภอเมืองพัทลุง รวม 17 ตำบล 65 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 452 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
  • นครศรีธรรมราช น้ำท่วมในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอหัวไทร อำเภอพระพรหม อำเภอนบพิตำ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอท่าศาลา อำเภอพิปูน อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 51 ตำบล 273 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 22,946 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
  • สงขลา น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอเมืองสงขลา รวม 27 ตำบล 106 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,801 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
     

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย อาทิ เครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล เครื่องสูบน้ำ รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย เพื่อแก้ไขปัญหา เร่งระบายน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

สรุปน้ำท่วม 3 จว.ใต้ นครศรีธรรมราช หนักสุด เดือดร้อนกว่า 2.2 หมื่นครัวเรือน

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”