เปิดขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็น 24 ชั่วโมง

เปิดขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็น 24 ชั่วโมง

พิพัฒน์ รมว. แรงงาน เปิดขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งเป็น 24 ชั่วโมง และรับสมัครเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ได้ถึง 10 พ.ย. 66 นี้

วันนี้ (1 พ.ย.66) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แถลงข่าว การขยายระยะเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคม และขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือ นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง และเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 -16.00 น. นั้น 

“เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจากจำนวนผู้สมัครที่เพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่นายจ้าง และผู้ประกันตน สอดคล้องกับการขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง และขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ออกไปอีก 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2566”

เปิดขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็น 24 ชั่วโมง

นายพิพัฒน์ รมว.แรงงาน ได้กล่าวเชิญชวนนายจ้าง ผู้ประกันตน ทั่วประเทศลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ นายจ้าง ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านช่องทาง ดังนี้

  1. ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 12 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  3. พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

สำหรับผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหมายเลขผู้สมัคร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เพื่อได้ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายจ้าง ผู้ประกันตน สามารถสอบถามรายละเอียด และคำแนะนำในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 02-956-2222 ในวันและเวลาราชการ

เปิดขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็น 24 ชั่วโมง


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์