วัดพระธาตุดอยตุง คึกคัก ปชช.แห่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันออกพรรษา

เหล่าพุทธศาสนิกชนชาวไทย กราบไหว้สักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อองค์พระธาตุดอยตุง เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในวันออกพรรษา

วันนี้ (29 ต.ค. 66) วันออกพรรษาที่วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เหล่าพุทธศาสนิกชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลพากันเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก และยังถือโอกาสเข้าวัดทำบุญในวันออกพรรษาที่วัดพระดอยตุงแห่งนี้กันอย่างไม่ขาดสาย ด้วยการทำบุญกราบไหว้สักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อองค์พระธาตุดอยตุง เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ด้วยการถวายดอกไม้ธูปเทียน และถวายตุงบริเวณหลุมที่ปักเสาตุงด้วย ซึ่งต่างมีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ถวายตุง หรือต้นตุงแล้วก็จะประสบแต่ความโชคดี มีชัย ต่อทุกสิ่ง ทั้งนี้ตามความเชื่อของชาวล้านนา ว่าตุงเป็นสัญญลักษณ์แห่งชัยชนะ และยังได้เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเเพื่อป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้มีความราบรื่นในหน้าที่การงาน และร่มเย็นเป็นสุขด้วย

สำหรับพระธาตุดอยตุงแห่งนี้ เป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความเก่าแก่ สวยงาม มีลักษณะเป็นเจดีย์ 2 องค์คู่กัน เพียงแห่งเดียวของถิ่นล้านนา ลักษณะมีสีทองอร่าม รูปแบบทรงปราสาทยอดทรงระฆังกลมขนาดเล็ก ตั้งบนฐาน 8 เหลี่ยม กรุกระเบื้องดินเผา และพระบรมธาตุดอยตุงแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณส่วนหน้าอกของเทือกเขาดอยนางนอน ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของดอยนางนอน และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ในระยะไกล 
 

เนื่องจากพระธาตุดอยตุงตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร จากความศรัทธาเชื่อถือของชาวพุทธที่มีต่อพระธาตุดอยตุง โดยศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นศาสนสถานที่ร่มเย็นแห่งอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย จึงทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวต่างชาติต่างเดินทางไปกราบไหว้ขอพรพระธาตุดอยตุงในวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำ อีกทั้งยังเป็นศาสนสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายทำให้พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวต่างเดินทางไปกราบไหว้ขอพรกันตลอดทั้งปี