กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียน GI 'มังคุดทิพย์พังงา'

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียน GI 'มังคุดทิพย์พังงา'

"มังคุดทิพย์พังงา" สินค้า GI รายการใหม่จังหวัดพังงา ถือเป็นรายการที่ 3 ของจังหวัด ตามหลัง ทุเรียนสาลิกาพังงา และข้าวไร่ดอกข่าพังงา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ คือ "มังคุดทิพย์พังงา" ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพังงา ที่มีการเพาะปลูกกันมาอย่างยาวนาน มีชื่อเสียงและมีผลผลิตจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น จีนและเวียดนาม เป็นต้น และเป็นสินค้า GI ลำดับที่ 3 ของจังหวัดพังงา ต่อจาก ทุเรียนสาลิกาพังงา และข้าวไร่ดอกข่าพังงา ที่ได้ขึ้นทะเบียน GI ไปก่อนหน้านี้ โดยปัจจุบันสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนกว่า 280 ล้านบาทต่อปี  

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียน GI \'มังคุดทิพย์พังงา\'

สำหรับ "มังคุดทิพย์พังงา" มีความหมายว่า ผลไม้ของเทวดาที่มีรสเลิศจากจังหวัดพังงา มีลักษณะเด่น คือ เป็นมังคุดพันธุ์พื้นเมือง ผลทรงกลม เปลือกค่อนข้างหนา แห้ง แตกลาย เนื้อสีขาว หนานุ่ม ไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติหวานอมเปรี้ยว ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชัน ดินมีการระบายน้ำดี อีกทั้งลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ทำให้จังหวัดพังงามี 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน ด้วยสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศดังกล่าว

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียน GI \'มังคุดทิพย์พังงา\'

ประกอบกับกระบวนการปลูก มังคุด ของเกษตรกรชาวพังงาที่เน้นการดูแลรักษาแบบธรรมชาติ จึงเกิดเพลี้ยไฟในช่วงออกดอกและติดผลอ่อน มีผลดี คือ ทำให้โครงสร้างของผิวเปลือกเปลี่ยนแปลง มีรอยแยกระหว่างเซลล์ เกิดเป็นช่องว่างบนผิว ทำให้ผิวของผลมังคุดส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลาย ระบายน้ำในผลออกมาได้ดี ส่งผลให้เนื้อมังคุดสีขาว แห้ง ไม่ฉ่ำน้ำ และเปลือกมังคุดค่อนข้างหนา ทำให้เนื้อมังคุดไม่ช้ำง่าย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียน GI \'มังคุดทิพย์พังงา\'

“กรมมีนโยบายสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง โดยการยกระดับสินค้าท้องถิ่น ผ่านการขึ้นทะเบียน GI เพื่อคุ้มครองสินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และจากนี้ กรมจะเดินหน้าส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า และสนับสนุนช่องทางการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนต่อไป” นายวุฒิไกรกล่าว

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียน GI \'มังคุดทิพย์พังงา\'