เช็กเลย! บขส. เพิ่มบริการเที่ยววิ่งอีก 2 เส้นทาง เริ่ม 1 ต.ค.นี้

เช็กเลย! บขส. เพิ่มบริการเที่ยววิ่งอีก 2 เส้นทาง เริ่ม 1 ต.ค.นี้

เช็กเลย! บขส. เพิ่มบริการเที่ยววิ่งอีก 2 เส้นทาง เริ่ม 1 ต.ค.นี้ พร้อมเปิดจุดจอดตัวแทนจำหน่ายตั๋ว และบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์เพิ่มอีก 4 จุด

ตามที่มีข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น บขส. เพิ่มบริการเที่ยววิ่งอีก 2 เส้นทาง เริ่ม 1 ต.ค.นี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 เป็นต้นไป บขส. จะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทาง กรุงเทพฯ - สหัสขันธ์ - นาหว้า - บ้านแพง วันละ 2 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ) ด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ออกจากต้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เวลา 18.00 น. ออกจากปลายทางสถานีเดินรถบ้านแพง เวลา 16.00 น. อัตราค่าโดยสาร 670 บาท 

 

โดย บขส. ได้เปิดจุดจอดตัวแทนจำหน่ายตั๋ว และบริการรับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ ในเส้นทางดังกล่าวเพิ่ม 4 จุด ประกอบด้วย จุดจอดนาพระชัย - จุดจอดศรีสงคราม - จุดจอดนาหว้า และ จุดจอดอากาศอำนวย 

 

 

นอกจากนี้ บขส. ได้ปรับเพิ่มเที่ยววิ่ง เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - เชียงคาน จากเดิมให้บริการวันละ 2 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ) เพิ่มเป็น 4 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ) ด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ออกจากต้นทางสถานีขนส่งฯจตุจักร เวลา 19.00 น. และ 20.00 น. ออกจากปลายทางสถานีเดินรถเชียงคาน เวลา 18.30 น. และ 20.30 น. อัตราค่าโดยสาร 511 บาท 

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.transport.co.th , Facebook Fanpage : บขส. และ Line@บขส หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2537-8737 หรือ Call center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง