น้ำท่วมเชียงใหม่ คลี่คลายแล้ว - ระดับน้ำแม่น้ำปิง แม่น้ำแตง ลงลงต่อเนื่อง

น้ำท่วมเชียงใหม่ คลี่คลายแล้ว - ระดับน้ำแม่น้ำปิง แม่น้ำแตง ลงลงต่อเนื่อง

น้ำท่วมเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ระดมกำลัง ตรวจสอบสะพานข้ามแม่น้ำปิงเชื่อมจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน หักหลังฝนตกหนัก โดยวางแผนซ่อมแซมในระยะเวลา 1 ปี ขณะที่ สถานการณ์น้ำ ในแม่น้ำสายหลัก ลงลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถานการณ์น้ำท่วม คลี่คลายแล้วทุกพื้นที่

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน น้ำท่วมเชียงใหม่ สถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะบริเวณ สะพานข้ามแม่น้ำปิง เชียงใหม่ลำพูน หักทรุดตัวลง จำนวน 3 ช่วง ความยาว 60 เมตร ได้ปิดเส้นทางรถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่าสะพานได้ โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ได้นำอุปกรณ์ป้ายเตือน สัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง และจัดเจ้าหน้าทีเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในสายทางอย่างใกล้ชิด ล่าสุด ได้วางแผนการปรับปรุงสะพานให้มั่นคงแข็งแรง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี 

ขณะที่ในพื้นที่ อำเภอจอมทอง อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยหล่อ ระดับน้ำลงลงกลับเข้าสู่สภาวปกติ ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่บ้านแม่อาว ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ ติดลำน้ำขาน น้ำได้เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าวันนี้เข้าสู่ภาวะปกติ เพราะเป็นพื้นที่น้ำไหลหลาก ไม่ท่วมขัง

 

น้ำท่วมเชียงใหม่ คลี่คลายแล้ว - ระดับน้ำแม่น้ำปิง แม่น้ำแตง ลงลงต่อเนื่อง

 

น้ำท่วมเชียงใหม่ คลี่คลายแล้ว - ระดับน้ำแม่น้ำปิง แม่น้ำแตง ลงลงต่อเนื่อง

ด้านนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และบูรณาการร่วมกันนำเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ และรถน้ำ เพื่อทำการฉีดล้างถนนให้เกิดความสะดวกในการสัญจรของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังและระดับน้ำลดลง 

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วม ในจังหวัดคลี่คลายเกือบทุกพื้นที่แล้ว โดยเฉพาะ ถนนสาย ฮอด แม่สะเรียง ที่ถูกน้ำท่วมสูง รถไม่สามารถสัญจรได้ ก็กลับมาสัญจรได้ตาปกติ โดยสาเหตุของการเกิดน้ำไหลเข้าท่วมถนนเส้นทางดังกล่าวว่า เกิดจากท่อระบายน้ำสำหรับรับน้ำจากภูเขามีขนาดเล็กเกินไป ไม่สามารถรับน้ำจำนวนมากที่ไหลมาจากภูเขาอย่างรวดเร็วได้ทัน 

โดยต่อไปจะได้มีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยให้ทางหลวงเข้ามาสำรวจ เพื่อออกแบบขยายท่อระบายน้ำที่สามารถรองรับมวลน้ำจำนวนมากให้ไหลผ่านไปลงสู่ลำน้ำแจ่มได้สะดวกขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการแก้ปัญหาในลักษณะดังกล่าวไปหลายจุดแล้ว และจุดนี้จะเป็นจุดต่อไปที่จะเร่งแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุด

 

น้ำท่วมเชียงใหม่ คลี่คลายแล้ว - ระดับน้ำแม่น้ำปิง แม่น้ำแตง ลงลงต่อเนื่อง

 

น้ำท่วมเชียงใหม่ คลี่คลายแล้ว - ระดับน้ำแม่น้ำปิง แม่น้ำแตง ลงลงต่อเนื่อง

 

น้ำท่วมเชียงใหม่ คลี่คลายแล้ว - ระดับน้ำแม่น้ำปิง แม่น้ำแตง ลงลงต่อเนื่อง

ขณะที่ สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์น้ำที่ฝายแม่แตง ท้ายสถานี P.92 วันนี้มีปริมาณน้ำผ่านฝาย 113.333 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สามารระบายน้ำสูงสุด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานการเก็บน้ำในแก้มลิงฝายแม่แตง ปัจจุบันแก้มลิงทั้ง 7 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกัก 3.959 ล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 83.23 ยังเหลือความจุที่สามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 664,000 ลูกบาศก์เมตร

น้ำท่วมเชียงใหม่ คลี่คลายแล้ว - ระดับน้ำแม่น้ำปิง แม่น้ำแตง ลงลงต่อเนื่อง