'ไชยา' ประกาศสงคราม ปราบลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อนทุกชนิด

'ไชยา' ประกาศสงคราม ปราบลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อนทุกชนิด

รมช.เกษตร “ไชยา” ประกาศสงคราม ปราบการลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อนทุกชนิด ย้ำลุยสางปัญหารักษากลไกการตลาดเพื่อคนไทย

วันที่ 26 กันยายน 2566 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึง การทำงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าเป็นการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ตนได้ยึดเอาแนวนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ย้ำว่า การพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า ต้องใช้แนวทาง ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ คือการรักษาเสถียรภาพด้านสินค้าให้กับพี่น้องประชาชน

รวมถึงผู้บริโภคภายในประเทศ เป็นการรักษากลไกทางการตลาดเพื่อคนไทยทุกคน การผลิตที่ต้องใช้นวัตกรรมเสริมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ เพราะหากวันนี้ยังปล่อยให้มีการลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อนสินค้าเถื่อนได้ จะเป็นเรื่องยากที่จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับประโยชน์

“การป้องกันปัญหาการลักลอบการนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อนทุกชนิด วันนี้ขอย้ำว่า ตนขอประกาศทำสงครามกับเนื้อเถื่อน และ บุคคลที่มีพฤติกรรมลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อนทุกชนิด ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ รวมถึงข้าราชการในส่วนที่ตนดูแล ไม่ว่าจะเป็น กรมปศุสัตว์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมหม่อนไหม และ องค์การโคนมฯ  ควรพร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด รวมถึงการสร้างองค์กรให้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม"

\'ไชยา\' ประกาศสงคราม ปราบลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อนทุกชนิด รมช.ไชยากล่าวพร้อมย้ำว่า ซึ่งในเร็วๆ นี้ตนจะเดินทางไปจังหวัดสระแก้ว เพื่อทำลายเนื้อหมูเถื่อนจำนวนมาก ซึ่งเป็นสินค้าลักลอบนำเข้าและไม่ได้มาตรฐานทั้งสิ้น ดังนั้นภารกิจนี้จึงไม่ใช่แค่การทำลายอย่างเดียว แต่เป็นการประกาศทำสงครามกับเนื้อเถื่อน สินค้าเถื่อน ให้หมดไปจากประเทศไทยให้ได้โดยเร็วที่สุด

\'ไชยา\' ประกาศสงคราม ปราบลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อนทุกชนิด