โฆษกรัฐบาล แจงมติ ครม. ออกกฎรักษาความลับทางราชการ-การให้ข่าวสื่อ

โฆษกรัฐบาล แจงมติ ครม. ออกกฎรักษาความลับทางราชการ-การให้ข่าวสื่อ

โฆษกรัฐบาล ชี้แจง กรณีเว็บไซต์ข่าว พาดหัวข่าวโดยใช้ข้อความรุนแรง ครม.เศรษฐา ออกกฎเหล็ก ปิดปากรัฐมนตรี-ข้าราชการ ห้ามให้ข่าวสื่อมวลชน ฝ่าฝืน ฟันวินัยร้ายแรงไล่ออก หวั่นผู้รับสารเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

วันนี้ (21 ก.ย. 66) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครม. และการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน ว่า มีสื่อบางสำนักพาดหัวข่าวโดยใช้ข้อความรุนแรง อาจทำให้ผู้รับสารเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงขอชี้แจงเรื่องดังกล่าวเป็นมติ ครม.รับทราบแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ครม.และการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน ซึ่งกระทำต่อเนื่องกันมา ย้อนหลังกว่า 20 ปี
 

นายชัย กล่าวว่า โดยเรื่องดังกล่าวเป็นปกติในการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม ครม.ถึงแนวทางปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญคือไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ในที่ประชุม ครม. โดยเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา อาจมีความอ่อนไหว และมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหรือผลประโยชน์แห่งชาติ แต่หากเรื่องที่เป็นมติเห็นชอบ อนุมัติแล้ว สามารถเผยแพร่สื่อสารได้ตามเหมาะสม
 

"เรื่องใดมีผลกระทบอ่อนไหว ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรง เป็นผู้ชี้แจงหลักและให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และอำนาจให้ข่าวสารการประชุม มติ การดำเนินงาน ครม.และชี้แจงต่อสาธารณชนหากมีการเสนอข่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง" โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าว