บูชา 'พระพุทธโสธร ตร.108 ปี' ทะลุ 46 ล้าน เปิดชื่อคนทำบุญ ผบ.ตร. มอบรวม 57 ล้าน

บูชา 'พระพุทธโสธร ตร.108 ปี' ทะลุ 46 ล้าน เปิดชื่อคนทำบุญ ผบ.ตร. มอบรวม 57 ล้าน

แห่เช่าบูชา 'พระพุทธโสธร ตร.108 ปี' ทะลุ 46 ล้านบาท เปิดชื่อคนทำบุญ-บริจาค ผบ.ตร. มอบรวม 57 ล้าน ให้หลายหน่วยงานเพื่อสาธารณประโยชน์

พิธีมอบเงินรายได้จัดสร้างพระพุทธโสธรรุ่น ตร.108 ปี” ให้ 4 หน่วยงาน พร้อมนำตัวแทน นรต.รุ่น 38 และภาคเอกชนร่วมบริจาคสมทบ รวมยอดกว่า 57 ล้านบาท

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเงินรายได้จากการเปิดให้เช่าบูชาพระพุทธโสธรรุ่น “ตร.108 ปี” 

โดยมี พล.ต.อ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนมอบ

บูชา \'พระพุทธโสธร ตร.108 ปี\' ทะลุ 46 ล้าน เปิดชื่อคนทำบุญ ผบ.ตร. มอบรวม 57 ล้าน

รายได้จากการเปิดให้เช่าบูชาพระพุทธโสธรรุ่น “ตร.108 ปี” จำนวนทั้งสิ้น 46,010,000 บาท ได้ถูกแบ่งบริจาคเป็น 4 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง ดังนี้

1. มอบให้ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อปรับปรุงห้องฟอกเลือดล้างไต และจัดซื้อเครื่องฟอกเลือดล้างไต และอุปกรณ์ที่จำเป็น จำนวน 30,010,000 บาท

2. มอบให้โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสมทบจัดซื้อเครื่อง เพทซีทีสแกน (PET CT Scan) เพื่อประสิทธิภาพสูงในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง จำนวน 10,000,000 บาท โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) เป็นผู้รับมอบแทนมูลนิธิฯ และ รพ.ตร.

3. มอบให้ สมาคมตำรวจ เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล หรือสาธารณประโยชน์ จำนวน 3,000,000 บาท โดยมี พล.ต.อ.วินัย ทองสอง เป็นผู้รับมอบ

บูชา \'พระพุทธโสธร ตร.108 ปี\' ทะลุ 46 ล้าน เปิดชื่อคนทำบุญ ผบ.ตร. มอบรวม 57 ล้าน

4. มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัว เพื่อเป็นสวัสดิการ หรือช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 3,000,000 บาท โดยมี พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล เป็นผู้รับมอบ

ผบ.ตร. ยังร่วมกับ พล.ต.อ.ปรีชา เจริญสหายานนท์ และ พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม เป็นตัวแทนนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 38 มอบเงินสมทบอีกจำนวน 9,800,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บูชา \'พระพุทธโสธร ตร.108 ปี\' ทะลุ 46 ล้าน เปิดชื่อคนทำบุญ ผบ.ตร. มอบรวม 57 ล้าน

1. จัดซื้อเครื่องเพทซีทีสแกน (PET/CT Scan) จำนวน 5,000,000 บาท 
2. บริจาคเครื่องบำบัดทดแทนไตต่อเนื่อง รุ่น PrisMax จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 2,800,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ 
3. มอบให้สมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 2,000,000 บาท โดย คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ ยังได้มีภาคเอกชนร่วมบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นแก่การช่วยเหลือผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีรายนามของผู้บริจาค ดังนี้ 

บูชา \'พระพุทธโสธร ตร.108 ปี\' ทะลุ 46 ล้าน เปิดชื่อคนทำบุญ ผบ.ตร. มอบรวม 57 ล้าน

1.บริษัท สหพิพัฒนกิจ จำกัด โดย คุณคุปโกเมน วิริยาภิรมย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบ จำนวน 1,000,000 บาท 
2.บริษัทโรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวชั่น จำกัด โดย คุณประสงค์ สุดอำพัน ตัวแทนผู้บริหาร เป็นผู้แทนมอบ จำนวน 500,000 บาท 
3.คุณไกรสร จันศิริ จำนวน 200,000 บาท 
 4.คุณพิพัฒน์ เตียรวัฒน์ จำนวน 200,000 บาท 

ยอดรวมการบริจาค ในครั้งนี้ทั้งสิ้น 57,710,000 บาท

บูชา \'พระพุทธโสธร ตร.108 ปี\' ทะลุ 46 ล้าน เปิดชื่อคนทำบุญ ผบ.ตร. มอบรวม 57 ล้าน