สรุปสถานการณ์น้ำท่วม สุโขทัย หลังฝนตกหนักในพื้นที่ ทำไฟฟ้าดับในหลายจุด

สรุปสถานการณ์น้ำท่วม สุโขทัย หลังฝนตกหนักในพื้นที่ ทำไฟฟ้าดับในหลายจุด

ปภ.สุโขทัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่สุโขทัย หลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและไฟฟ้าดับในหลายจุด

ปภ.สุโขทัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่สุโขทัย สืบเนื่องจากฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือในคืนวันที่ 17 กันยายน 2566 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและไฟฟ้าดับในหลายจุดของ จ.สุโขทัย ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นมา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย รายงานพื้นที้ได้รับผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 

สรุปสถานการณ์น้ำท่วม สุโขทัย หลังฝนตกหนักในพื้นที่ ทำไฟฟ้าดับในหลายจุด

พื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้น จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่

1. อำเภอเมืองสุโขทัย มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรในหลายพื้นที่ประกอบด้วย เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตำบลบ้านกล้วย ตำบลปากพระ ตำบลยางซ้าย ตำบลปากแคว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการระบาย/สูบน้ำออกโดย อปท.ในพื้นที่

2. อำเภอศรีสำโรง เขตเทศบาลตำบลศรีสำโรง และพื้นที่บางส่วนของอำเภอศรีสำโรงเกิดน้ำท่วมขัง น้ำไม่สามารถระบายได้ทัน

3. อำเภอกงไกรลาศ เขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ เกิดน้ำท่วมขัง น้ำไม่สามารถระบายได้ทัน 

สำหรับการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการระบาย/สูบน้ำออก โดยในบางจุด สถานการณ์ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ และอำเภอทุ่งเสลี่ยม ยังอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังสถานการณ์ หากไม่มีฝนตกหรือปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ภายใน 1-2 วัน

สรุปสถานการณ์น้ำท่วม สุโขทัย หลังฝนตกหนักในพื้นที่ ทำไฟฟ้าดับในหลายจุด