รับมือเอลนีโญ! กรมชลประทาน เร่งขุดลอกกว๊านพะเยา เก็บน้ำให้ได้มากที่สุด

รับมือเอลนีโญ! กรมชลประทาน เร่งขุดลอกกว๊านพะเยา เก็บน้ำให้ได้มากที่สุด

รับมือสถานการณ์เอลนีโญ กรมชลประทาน สั่งเพิ่มเครื่องจักรกลเร่งขุดลอกกว๊านพะเยา เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นสุดฤดูฝน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2  ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนากว๊านพะเยา เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นสุดฤดูฝน รวมทั้งป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้

รับมือเอลนีโญ! กรมชลประทาน เร่งขุดลอกกว๊านพะเยา เก็บน้ำให้ได้มากที่สุด
 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล เร่งขุดลอกกว๊านพะเยา ด้วยการระดมเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ เรือขุด รถมาร์ชแบคโฮ เข้าไปเสริมศักยภาพการขุดลอกกว๊านพะเยา หวังเพิ่มพื้นที่ในการเก็บกักน้ำไว้ในกว๊านให้ได้มากที่สุด ก่อนสิ้นสุดฤดูฝน เป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เอลนีโญ ที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า  

รับมือเอลนีโญ! กรมชลประทาน เร่งขุดลอกกว๊านพะเยา เก็บน้ำให้ได้มากที่สุด