อาลัย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู้พิพากษา - คณะกรรมการ ป.ป.ช. ถึงแก่อนิจกรรม

อาลัย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู้พิพากษา - คณะกรรมการ ป.ป.ช. ถึงแก่อนิจกรรม

สิ้น 'สมลักษณ์ จัดกระบวนพล' อดีตผู้พิพากษา - อดีตคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 83 ปี 'ศ.พิเศษ ธงทอง' โพสต์อาลัย!

วันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสมลักษณ์ จัดกระบวนพล อายุ 83 ปี อดีตผู้พิพากษา และอดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลตำรวจ 

 

 

โดย ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Tongthong Chandransu แสดงความอาลัยต่อการจากไปของ อ.สมลักษณ์ จัดกระบวนพล โดยระบุว่า

 

'สมลักษณ์ ลาลับแล้ว แต่ร่าง กายนา
จัด ว่าฝากฝีมือพร่าง พลุ่งพร้อย
กระบวน ยุติธรรมวาง วงดอก ไม้เอย
พล และผลงานร้อย ประดับเวิ้งเวียงสยาม

 

อาจารย์สมลักษณ์ จัดกระบวนพล เป็นนักกฎหมายอาวุโส ผู้เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาระดับสูง เคยเป็นกรรมการ ป.ป.ช. เป็นอาจารย์พิเศษในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แม้พ้นจากหน้าที่การงานแล้ว อาจารย์ก็ยังเป็นผู้ให้ความคิดเห็นและให้สติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกฎหมายและความยุติธรรมกับคนทั้งหลายอยู่เสมอ ความคิดเห็นของอาจารย์ทุกเรื่องอยู่บนหลักวิชาและไม่เคยเบี่ยงเบนไปจากความคลองธรรมเลย

 

แม้จะมิได้เคยมีโอกาสรู้จักคุ้นเคยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวมากนัก เพียงได้เคยร่วมเวทีอภิปรายทางวิชาการกับท่านครั้งเดียว แต่ผมมั่นใจว่าอาจารย์เป็นผู้หนึ่งที่ผมเรียกขานท่านว่าเป็นอาจารย์ในทางความรู้และการวางตนของผมได้อย่างแน่นอน เมื่อได้รับทราบข่าวว่าท่านถึงอนิจกรรมแล้วในวันนี้ ผมจึงขอกราบลาท่านด้วยความเคารพและอาลัยยิ่ง'

 

 

 

สมลักษณ์ จัดกระบวนพล เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 เกิดในครอบครัวทหาร มีคุณพ่อเลื่อน นัยนะแพทย์ เป็นทหารม้า บรรดาศักดิ์พันโทพระจัดกระบวนพล ส่วนคุณปู่เป็นหมอในพระราชวังสมัย ร.5 - ร.6 มีบรรดาศักดิ์เป็น หลวงวโรสถประสิทธิ์ นัยนะแพทย์ จบการศึกษาระดับปริญญาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นนิติศาสตร์ 01 (เข้าเรียนปี 2501) 

 

หลังเรียนจบสมลักษณ์เข้าทำงานที่กระทรวงพาณิชย์ เริ่มต้นที่กรมเศรษฐสัมพันธ์ จากนั้นก็มาทำงานในกรมทะเบียนการค้า จนกระทั่งอายุใกล้ 30 ปี สอบชิงทุนไปดูงานด้านกฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 9 เดือน ก่อนตัดสินใจสอบเป็นผู้พิพากษา โดยเริ่มจากการเรียนเนติบัณฑิต แล้วสอบได้เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา จนอบรมเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาแล้ว 1 ปี ก็ได้รับการโปรดเกล้าฯเป็นผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรม 

 

หลังจากเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ. 2543 ได้รับตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549