ประกันสังคม ม.40 เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านแอปฯ Krungthai NEXT จริงหรือ?

ประกันสังคม ม.40 เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านแอปฯ Krungthai NEXT จริงหรือ?

ประกันสังคม ม.40 เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ฟรีค่าธรรมเนียม สำนักงานประกันสังคม ตอบแล้วจริงหรือ?

ตามที่มีข้อมูลปรากฏเกี่ยวกับเรื่อง ประกันสังคม ม.40 เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็น ข้อมูลจริง 

 

 

สำนักงานประกันสังคม ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ผ่าน Mobile Application Krungthai NEXT โดย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบัน และชำระเงินสมทบงวดเดือนล่วงหน้าไม่เกิน 12 งวด/เดือน พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม 

 

 

นอกจากนี้ 'ผู้ประกันตน' สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้ จาก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม โดยเริ่มให้บริการแล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา 

 

ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม ได้ที่ เว็บไซต์ หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506