ประกาศแล้ว 36 เมืองอัจฉริยะ ตั้งเป้าเพิ่มอีก 15 เมือง ภายในปี 2566

ประกาศแล้ว 36 เมืองอัจฉริยะ ตั้งเป้าเพิ่มอีก 15 เมือง ภายในปี 2566

รัฐบาลประกาศ Smart City เมืองอัจฉริยะแล้ว 36 พื้นที่ 25 จังหวัด วางแผนตั้งเป้าเพิ่มอีก 15 เมือง เชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเมืองกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาศักยภาพเมืองต่าง ๆ ของไทยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักการพัฒนา 5 เสาหลัก ได้แก่ พัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สร้างกลไกบริหารจัดการสู่ภาคปฏิบัติ ผลักดันด้วยการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ส่งเสริมการจัดเก็บ เชื่อมโยง และใช้งานข้อมูล

 

เมื่อเดือน ก.ค.66 มีการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 36 เมือง ใน 25 จังหวัด ตั้งเป้าหมายภายในปี 2566 จะพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อีกมากกว่า 15 เมือง ผ่านการส่งเสริมการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยคาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนได้มากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประกาศแล้ว 36 เมืองอัจฉริยะ ตั้งเป้าเพิ่มอีก 15 เมือง ภายในปี 2566

ทั้งนี้ ในวันที่ 22 – 24 พ.ย.2566 จะมีงาน “Thailand Smart City Expo 2023” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อส่งเสริมการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากทุกภาคส่วน โดยแบ่งเป็น 7 หมวดหมู่ ได้แก่ Smart Telecom, Smart Energy, Smart Living, Smart Industry & Retail, Smart Mobility, Smart Environment และ Smart Healthcare ซึ่งจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำกว่า 300 บริษัท