บช.น. ประกาศห้ามชุมนุมรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบรัฐสภา ช่วงโหวตนายกฯ 21-24 ส.ค.

บช.น. ประกาศห้ามชุมนุมรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบรัฐสภา ช่วงโหวตนายกฯ 21-24 ส.ค.

บช.น.ประกาศเขตห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค.เวลา 08.00 น.ถึงวันที่ 24 ส.ค.เวลา 24.00 น.

วันนี้ (20 ส.ค.2566) พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. ลงนามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 361/2566 เรื่อง ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบรัฐสภา ตามมาตรา 7 วรรคท้ายแห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ตามที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 (บก.น.1) มีหนังสือด่วนที่สุดที่ 0015(บก.น.1)15/7657 ลงวันที่ 17 ส.ค.2566 ขอให้ออกประกาศห้ามการชุมนุมรอบรัฐสภาในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร

วันที่ 22 ส.ค.2566 กำหนดให้มีการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี และอาจมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ จึงอาศัยอำนาจตามความในตามมาตรา 7 วรรคท้ายแห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 424/2566 ลงวันที่ 17 ก.ค.2566 และคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 196/2566 ลงวันที่ 12 เม.ย.2566 จึงประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค.2566 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 24 ส.ค.2566 เวลา 24.00 น.
 

ทั้งนี้ กำหนดให้พื้นที่ถนน 2 ช่องจราจร ทางเท้า และลานอเนกประสงค์ ภายในศูนย์ราชการเกียกกาย พื้นที่ประมาณ 4,700 ตร.ม. เป็นสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ

บช.น. ประกาศห้ามชุมนุมรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบรัฐสภา ช่วงโหวตนายกฯ 21-24 ส.ค.