กรมการค้าภายใน ไม่อนุญาตให้ปรับราคานมสดพาสเจอไรซ์ จริงหรือ?

กรมการค้าภายใน ไม่อนุญาตให้ปรับราคานมสดพาสเจอไรซ์ จริงหรือ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า กรมการค้าภายในไม่อนุญาตให้ปรับราคานมสดพาสเจอไรซ์ เป็นข้อมูลจริง

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเรื่อง กรมการค้าภายใน ไม่อนุญาตให้ปรับราคานมสดพาสเจอไรซ์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

กรณีปรากฏว่าขณะนี้ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในท้องตลาดมีปริมาณลดลง ทางกรมการค้าภายในได้ประชุมหารือกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม ห้างค้าปลีกค้าส่งและห้างท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มพบว่า ระหว่าง ก.ค. – ก.ย. ของทุกปี เป็นช่วงชะลอการรีดนมวัด หรือ “พักเต้า” (Dry cow) หลังจากที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รีดนมโคมาจนถึงช่วงที่แม่โคใกล้จะคลอด เพื่อรักษาสุขภาพของแม่โค และความสามารถในการให้น้ำนมโค ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำนมดิบเข้าสู่โรงงานแปรรูปในช่วงนี้ลดลงไปบ้าง ในขณะที่ปริมาณการบริโภคยังคงทรงตัว
 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำนมดิบที่ลดลงส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบเฉพาะในส่วนของนมสดพาสเจอไรซ์เป็นหลัก ขณะที่นมสดยูเอชที ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 50 ของการบริโภคผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มทั้งหมด แทบจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังคงสามารถผลิตและจำหน่ายได้ตามปกติ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มจึงไม่ขาดแคลน

สำหรับ เรื่องราคา กรมการค้าภายใน ยังคงไม่มีการอนุญาตให้ปรับขึ้นราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในช่วงเวลานี้ นอกจากนี้หลายห้างฯ ยังมีการจัดโปรโมชันลดราคาอยู่อย่างต่อเนื่อง
 

อย่างไรก็ดี หากหลังจากนี้มีการประกาศปรับราคารับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและราคารับซื้อหน้าโรงงานแปรรูป ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี กรมฯ ก็พร้อมที่จะพิจารณาราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มให้ตามสัดส่วนต้นทุนน้ำนมดิบที่สูงขึ้นต่อไป เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมสามารถดำเนินการต่อไปได้ สินค้ามีปริมาณเพียงพอ และผู้บริโภคได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dit.go.th โทร. 02-507-5530 หรือสายด่วน 1569

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์