ข่าวปลอม อย่าแชร์! รัฐฯ เตรียมเยียวยาพิเศษ แจกเงินครัวเรือนละ 15,000 บาท

ข่าวปลอม อย่าแชร์! รัฐฯ เตรียมเยียวยาพิเศษ แจกเงินครัวเรือนละ 15,000 บาท

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า รัฐฯ เตรียมเยียวยาพิเศษ แจกเงินครัวเรือนละ 15,000 บาท เป็นข้อมูลเท็จ

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อโซเชียลเรื่องรัฐฯ เตรียม เยียวยาพิเศษ แจกเงินครัวเรือนละ 15,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
 

จากที่มีคลิปวิดีโอส่งต่อข้อมูลว่า รัฐฯ เตรียมเยียวยาพิเศษ แจกเงินครัวเรือนละ 15,000 บาท ในเดือนส.ค.66 ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูล และชี้แจงว่า ข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริง และเป็นข้อความที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐฯ ทุกภาคส่วน เนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใด
 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือ โทร.1689

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริง และเป็นข้อความที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐฯ ทุกภาคส่วน เนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์